Hoe gaat mijn verhoor bij Politie eigenlijk?

Gratis uitleg en tips voor uw politieverhoor

Als u verdachte bent van een misdrijf, zal de politie u gaan verhoren. Dit betekent dat de politie u tijdens een gesprek een flink aantal vragen zal stellen. Dit kan voor u een enge gebeurtenis zijn. U komt in een politie bureau in een verhoorkamer tegenover vaak twee verbalisanten (agenten) te zitten en krijgt veel vragen voorgelegd.

Hoe verloopt een politieverhoor?

Het verhoor begint doorgaans met een zogenaamd ‘sociaal verhoor. In dit gedeelte van de ondervraging worden vragen gesteld die zien over uw ‘persoonlijke situatie’. Dit zijn vragen uiteenlopend van: ‘Wat verdient u per maand?’ en uw relatie en of alcoholgebruik. Vervolgens begint dan het zogenaamde ‘zakelijk verhoor’. In dit deel van het verhoor worden vragen gesteld over het feit zélf, waar u van wordt verdacht. Dit kan bijvoorbeeld een mishandeling , bedreiging of een diefstal zijn. Op dit moment beschikt de politie vaak al over de onderzoeksresultaten, zoals getuigenverklaringen, inhoud van eventueel plaatsgevonden telefoontaps, camerabeelden of sporen uit in beslag genomen zaken. U beschikt daar nog niet over!

U kunt worden gearresteerd (aanhouding door politie) op bevel van de Officier van Justitie (buiten heterdaad) of u krijgt een uitnodiging om naar het politiebureau te komen voor het verhoor. Dit kan telefonisch (mondeling) of per gewone post gebeuren.

Het is belangrijk om voorafgaande aan uw verhoor altijd even met een advocaat van politieverhoor-advocaat.nl te overleggen. Als u het formulier invult neemt een advocaat gratis en vrijblijvend contact met u op. 

Voor uw verhoor kunnen wij u als advocaat wel navolgende algemene ips uit de rechtsprakijk meegeven. Uw strafzaak is maatwerk, dus hou daar altijd rekening mee. WIj lezen op internet vaker 'tips en trucs' voor uw verhoor. Wij spreken echter niet van 'trucs'. Een verhoor is een serieuze zaak en ook uw rechten zijn serieus te nemen. Trucs passen daar niet bij. Wél een goed advies en ervaringen uit de praktijk.

 

Algemene Tips voor uw verhoor bij politie

 

 • De politie is op dit moment niet uw vriend!

U moet zich goed realiseren dat politie op dat moment niet per definitie aan uw kant staat. Hoe vriendelijk het verhoor ook verloopt of begint, verbalisanten hebben meestal een eigen belang bij het verhoor. Natuurlijk zoeken agenten naar waarheidsvinding, maar in de praktijk komt het naar onze ervaring zeker voor dat een onderzoek ‘gestuurd’ plaatsvindt.

Agenten hebben dan al een beeld over uw schuld of onschuld en onschuldig uitziende vragen worden vaak met een reden – aan de hand van een vooraf opgesteld – verhoorschema gesteld. Om u in uw verklaring zo mogelijk met tegenstrijdigheden te confronteren. Oók als u zeker weet onschuldig te zijn, is het dan ook van belang u goed te realiseren in welke positie u zich bevindt en dat het antwoorden op vragen niet altijd verstandig is.

Kortom, zoals men in het engels stelt: “The Police are not your friend” (de politie is niet uw vriend).

 

 • Uw zwijgrecht: U hoeft niet te antwoorden 

Als verdachte heeft u het recht om te zwijgen tijdens het politieverhoor. Dat noemt men ook wel het zwijgrecht, door verdachten ook wel eens 'zwijgplicht' genoemd. Een verplichting is het alleen zeker niet. U mag best antwoord geven op vragen, ook al belast u zichzelf daarmee. Alleen ligt daarmee wel uw verklaring vast en mag een eenmaal gegeven antwoord dan tegen u worden gebruikt in een strafzaak die tegen u wordt gevoerd, bij de rechter of Officier van Justitie.

Wel moet een verhoor aan bepaalde voorwaarden voldoen, om uw verklaring later tegen u als verdachte te gebruiken. Zo moet aan u het recht om te zwijgen worden medegedeeld, dat noemt men ook wel de 'cautie'. Ook moet u het recht worden gegeven een advocaat te spreken, voorafgaande aan het verhoor. Dit doet politie dan ook standaard. U kunt hier afstand van doen in de meeste gevallen.

Als u niet wordt aangehouden heeft u niet het recht op een pro deo advocaat. Politie houdt verdachten dan ook vaak niet (meer) aan en mensen gaan dan zonder verklaring het verhoor in, om kosten voor de advocaat te voorkomen. Immers is die dan, zo zegt men, 'voor eigen rekening'. Vervolgens legt men dan een verklaring af die funest kan zijn voor de latere strafzaak. Wij raden dan ook aan altijd even contact met ons op te nemen, om uw strafzaak te bespreken. Wij doen dit telefonische consult altijd gratis en vrijblijvend Verspeel dan ook geen rechten en neem even contact op met een ervaren advocaat.

Het is namelijk niet altijd verstandig om een beroep te doen op uw zwijgrecht, juist omdat een bij politie afgelegde verklaring een grote waardering kan krijgen van een rechter later. Bij twijfel raden wij altijd aan om u op uw zwijgrecht te beroepen en eerst contact met een advocaat op te nemen.

 

 • Geloof niet in bangmakerij of andere ondervragingstactieken

Realiseer je dat de agenten die voor je zitten meestal ervaring hebben met het ondervragen van personen. Zeker in zwaardere strafzaken worden gespecialiseerde ondervragers ingezet. Bekende tactieken hierbij zijn het zeer (bijna overdreven) vriendelijk benaderen van een verdachte aan het begin van het verhoor, om vervolgens vertrouwen te winnen en tot verklaringen te komen.

Zo werd in een zware strafzaak die wij in behandeling hadden, een verdachte vriendelijk aangegeven dat hij toch vooral tijdens het verhoor kon aangeven als hij nog wat wilde drinken, koffie of chocolademelk (alleen het bijbehorende 'koekje bij de koffie' ontbrak er nog aan). Uiteraard werd er getuoyeerd en verdachte werd met de voornaam aangesproken. Vervolgens wordt dan het vertrouwen gewonnen met persoonlijke vragen en een 'zeer geïnteresseerde houding', zoals 'ik heb zèlf ook kinderen' en 'ik begrijp je heel goed'. Uiteindelijk blijkt dan in het verhoor dat het met de vriendelijkheid nogal mee kan vallen. Zeker als dan niet de gewenste antwoorden komen, kan de sfeer ineens omslaan, wat de tactiek dan ineens blootlegt...

Denk dus aan uw eigen belang en onthoud dat alles - maar dan ook alles - wat u zegt tegen u kan worden gebruikt en het doel van agenten niet per sé uw belang dient. Met andere woorden: U bent niet uit eten met een paar goede vrienden!

Let dus op vragen, opmerkingen zoals:

 1. (Overdreven) vriendelijkheid (Wil je chocolademelk?)
 2. Opmerkingen dat u toch geen kansen heeft in de strafzaak
 3. Opmerkingen dat een medeverdachte heeft bekend en daarom u ook beter kunt verklaren/bekennen
 4. Opmerking dat u nu alleen kunt verklaren omdat anders straks de rechter u niet meer gelooft
 5. 'Good Cop, Bad Cop' (één norse agent en een andere die zeer vriendelijk is en uw vertrouwen wint)
 6. Opmerkingen dat de familie is gesproken en die (bijvoorbeeld) 'heel boos was'
 7. Opmerkingen dat u niets aan uw advocaat heeft (was niet bereikbaar, kan niets voor u doen)
 8. Opmerkingen over eerlijkheid (bent u een eerlijk persoon?) en vervolgens hierop terugkomen
 9. Dwang / druk in het persoonlijke (als ik uw partner was zou ik willen dat u de waarheid vertelde)
 10. Opmerkingen over voorlopige hechtenis (als u praat bent u sneller buiten).

Een bijzonder verhaal maakten wij mee in een politiebureau. Als piketadvocaat waren wij daar aanwezig en overhoorden toevallig een andere verhoorkamer, waarvan de agent de deur had laten openstaan. Van hetgeen wij hoorden zou je zowat een rood hoofd krijgen: 'Je vader is woedend op je en staat buiten te wachten en wil je in elkaar slaan. Dat zou ik natuurlijk niet doen, maar ik begrijp dat best en ik zou dus maar meewerken'.

Denk eraan: Als politie zich aan dit soort ondervragingstechnieken schuldig gaat maken, heeft men kennelijk een bewijsprobleem. Werk daar nooit aan mee, zeker niet zonder overleg met een advocaat.

 

 • Alles wat u zegt of doet wordt genoteerd

Als u een verklaring aflegt wordt dat natuurlijk opgeschreven. Veel mensen weten alleen niet dat dit ook gebeurt, buiten het verhoor om. Een klassiek geval dat wij tegenkwamen in onze strafpraktijk (niet één van onze cliënten gelukkig), was die van een verdachte die na zijn verhoor naar zijn cel werd gebracht en daar een levensdelict bekende, onder de gevleugelde woorden: 'Maar dat wil ik niet op papier hebben'.

Op papier kwam het. En wel als een zogenaamd proces-verbaal van bevindingen, dus een verslag van constateringen van de arrestantenwacht. Voldoende voor een veroordeling in deze zaak, tezamen met de overige bevindingen.

Houd er dus rekening mee dat 'de muren oren hebben' en dat alles wordt genoteerd. Een minder duidelijk, maar niet minder belangrijk, punt is uw houding. Zeker als politie het verhoor niet de richting in krijgt die gewenst is, kan men uw houding gaan noteren. Zo staat er in uw verklaring dan ineens: 'Op de vraag of verdachte....begon hij te glimlachten'. Óf: 'De verdachte keek na het stellen van juist deze vraag naar de grond'.

Kortom: Blijf rustig en zo neutraal mogelijk. Als u geen antwoord wil geven zeg dat dan, en blijf rustig voor u uitkijken. Als er wordt doorgevraagd waarom u zich op uw zwijgrecht beroept, beroept u zich op uw zwijgrecht. Ga onder geen beding lachen, schreeuwen, of boos kijken. Houd uw gezicht, met ander woorden, in de plooi.

 

 • Doe nooit vrijwillig afstand van rechten

Wij maken het nog zo vaak mee: Een verdachte die vrijwillig meewerkt aan een doorzoeking van zijn woning (huiszoeking) door tijdens een verhoor hiervoor te tekenen, of die afstand doet van goederen. Geconfronteerd met diverse onderzoeksbevindingen of na een inval van politie, waar men een hennepkwekerij of illegale zaken heeft aangetroffen, geeft men 'maar toestemming' in de hoop op strafvermindering of omdat het 'toch allemaal geen zin meer zou hebben'.

Niet zelden komt een verdachte na zijn verhoor dan in onze praktijk terecht en constateren wij dat er een vormfout is gemaakt. Bijvoorbeeld is men de huiszoeking begonnen, zonder voldoende juridische reden. Alleen...volgens jurisprudentie (rechtspraak) kan men hier géén beroep meer op doen als men vrijwillig heeft meegewerkt. Een verdachte is dan niet in zijn belangen geschaad! En de strafvermindering voor uw medewerking? Wij merken er in de rechtszaal nauwelijks iets van.

Kortom: Doe nooit vrijwillig afstand van rechten, werk niet vrijwillig mee aan huiszoeking. Hoe hopeloos u ook denkt dat uw zaak eruit ziet. Pas nadat u met ons als advocaat heeft gesproken kunt u dat eventueel overwegen...

 

 • Lees uw verklaring altijd volledig door

Hoe vaak wij als advocaat niet meemaken, dat een verklaring door een cliënt bij de politie afgelegd, niet juist zou zijn. 'Zo heb ik het niet gezegd' horen wij dan, of 'Dat heb ik helemaal niet gezegd'.

Wij willen dat best geloven, alleen gaat het erom wat de rechter gelooft. En helaas gelooft die in de praktijk helemaal niets van dit soort verklaringen, hoe waar ze ook mogen zijn. 'Uw handtekening staat er toch onder?', wordt u dan tegengeworpen. En: 'Hoezo bent u onder druk gezet dan?' Om vervolgens uw verklaring gewoon voor het bewijs te gebruiken...

Wij kunnen het niet vaak genoeg als advocaat benadrukken: Lees uw verklaring altijd maar dan ook altijd volledig door. Check de verklaring op onjuistheden en onvolledigheden en sta erop dat deze aanpassingen in uw verklaring gebeuren.

 

 • Onderteken uw verklaring alleen als deze 100% juist is

Als u de verklaring ondertekend is de kans bijna nihil dat u hierop later kunt terugkomen, of op delen daarvan. Als u van mening bent dat uw verklaring niet helemaal klopt bij uw verhoor, geef dat dan aan en eis dat eerst de verklaring wordt aangepast of op zijn minst aangevuld, voordat u tekent. Als de politie dan weigert, geef dan aan dat u om die reden ondertekening weigert, en dat u wil dat die reden voor het niet ondertekenen in de verklaring wordt opgenomen.

Grote kans dat de verklaring dan alsnog wordt aangepast. In elk geval staat u dan een stuk sterker bij een politierechter, want uit de verklaring blijkt dan immers dat u dit bij het politieverhoor zelf al heeft aangekaart.

En onthoud: Het is uw verklaring, niet die van de politie. Laat u ook niet wegzetten met opmerkingen als: 'Dat staat er toch' als u de verklaring niet zo leest. Grote kans dat een rechter de verklaring later ook zo leest al uzelf!

 

 • Denk aan taps en ander opsporingsmiddelen

Als u het politiebureau verlaat, is het onderzoek nog niet afgelopen. Zo kan er een tap lopen op uw telefoon of die van bekenden. Of nog erger, een politieinfiltrant zit in de sportschool u tijdens een biertje even uit te horen over uw strafzaak en uw rol bij een strafbaar feit. Toegegeven, die gebeurt niet in élke strafzaak, maar realiseer u dat Nederland één van de landen is die de meeste telefoontaps plaatst. En hoe interessant is het om uw reactie te horen voor - of ná uw verhoor bij de politie, waarin u breed uiteenzet wat u toch de politie vooral niet heeft verteld.

Kortom: Wees u bewust van de mogelijkheden die Justitie heeft om bewijs te verzamelen. Ook het schrijven van een brief vanuit detentie aan familie kan een verdachte de Das omdoen. Zoals een ervaren Officier van Justitie in het Zuiden van het land altijd in de Raadkamer van een rechtbank uitsprak: 'Wie schrijft...die blijft!'.

 

 • Maak gebruik van uw consultatierecht en advocaatbijstand tijdens uw politieverhoor

Europese rechtspraak heeft ervoor gezorgd, dat is gebeurd wat de Nederlandse politiek lang buiten de deur heeft gehouden: Het recht om een advocaat te mogen spreken voorafgaande aan uw verhoor door de politie. Na een europese uitspraak, ook wel "Saldüz uitspraak" genoemd (naar de verdachte Saldüz tegen de Turkse overheid), heeft de Hoge Raad diens uitleg gegeven aan deze uitspraak en de manier waarop Nederland deze uitspraak in de wetgeving moest opnemen. Deze rechtspraak geldt volgens de Hoge Raad overigens niet voor oude gevallen, wat wij een juridisch vreemde redenering vinden (waarom zou men een mensenrecht niet met terugwerkende kracht moeten zien namelijk).

Los van de vraag of deze uitleg toereikend is, nu er onder juristen discussie is of de Hoge Raad wel een ruim voldoende uitleg heeft gegeven, staan in elk geval vast dat u het recht heeft om een advocaat te spreken voor uw verhoor en een advocaat tijdens uw verhoor aanwezig mag laten zijn. De advocaat mag tijdens uw verhoor toezien op een eerlijke gang van zaken, een schorsing aanvragen om met u te overleggen en voorkomen dan oneigenlijke druk op u als verdachte bij het verhoor wordt uitgeoefend.

Wij raden aan om altijd contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen u als advocaat advies geven over uw positie en de mogelijkheden bespreken van een aanwezigheid bij het verhoor. Als u het formulier invult neemt een advocaat met vele jaren ervaring in de strafpraktijk, gratis en vrijblijvend contact met u op voor uw politieverhoor.

Politieverhoor contact met advocaat

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Contact Advocaat verhoor

Overleg over uw politieverhoor

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Actualiteit politieverhoor

Auteur

Wij vertegenwoordigen uw zaak ook Pro Deo

Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens heeft u recht op gratis rechtshulp oftwel gratis rechtsbijstand in uw Strafzaak en wordt u een Pro Deo Strafrechtadvocaat toegekend. U krijgt dan een zogenaamde "straf toevoeging". Dit betekent dat de kosten voor rechtshulp in uw Strafzaak door uw Strafrechtadvocaat grotendeels betaald worden door de Overheid.