Verduistering van een groot geld bedrag leidt tot gevangenisstraf

Rechtbank legt gevangenisstraf op van 12 maanden.

Aan verdachte wordt een straf opgelegd ter hoogte van 12 maanden gevangenisstraf.

Een man van middelbare leeftijd werd ervan verdacht dat hij een bedrag van bijna twee ton zou hebben verduisterd. Het geld zou abusievelijk op zijn rekening terecht zijn gekomen en voordat het geld teruggestort kon worden naar de rechtmatige eigenaar was het geld al ‘verdwenen’. De rechtmatige eigenaar doet aangifte bij de politie.

 

Politieverhoor naar aanleiding van aangifte

Naar aanleiding van de aangifte is de politie onderzoek gaan doen naar de geldstromen. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de rekeningen, bijna alle rekeningen waar het geld naar toe is ‘gesluisd’ op naam van één persoon staan. De politie besluit deze persoon te horen als verdachte en nodigt hem uit voor een politieverhoor om zijn verklaring af te leggen. Tijdens deze verklaring werd er eigenlijk niet veel duidelijker aangezien de verdachte zich op zijn zwijgrecht heeft beroepen. Er was geen strafrechtadvocaat bij het verhoor aanwezig. Dit laatste is wel opmerkelijk te noemen aangezien het over een verdenking gaat van verduistering van een bedrag van bijna twee ton, bijna tweehonderd duizend euro! Dat is een immens bedrag en daar staan hoge straffen op. Mocht u in een soortgelijke situatie verkeren, neem dan altijd direct contact op met een strafrechtadvocaat om uw zaak te bespreken.

 

Advocaat mee naar het politieverhoor

Sinds een aantal jaren heeft de verdachte het recht om zich ten tijde van het politieverhoor te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Voorafgaand aan het verhoor bestaat de gelegenheid om de zaak met de advocaat te bespreken. Dit laatste wordt ook wel de consultatiebijstand genoemd. Tijdens dit gesprek bespreekt de verdachte de verdenking met de strafrechtadvocaat en kan de strategie bepaald worden: praten of zwijgen. Als het verhoor aanvangt mag de strafrechtadvocaat daar ook bij aanwezig zijn, de zogenoemde verhoorbijstand. Er zijn regels opgesteld waar de strafrechtadvocaat zich aan moet houden, maar er zijn ook regels waar de politie zich aan moet houden… tijdens het verhoor ziet de strafrechtadvocaat er onder meer op toe of de politie zich aan de regels houdt. Of de politie bijvoorbeeld niet de verdachte onder dwang een verklaring af laat leggen.

 

Na afloop van het politieverhoor

Na afloop van het verhoor, als de verklaring dus goed op papier staat en door de verdachte is ondertekend, wordt de zaak ingezonden naar de officier van justitie. De officier van justitie moet beoordelen of hij de vervolging voortzet of staakt. In het laatste geval zal de zaak worden geseponeerd en zal er geen verdere vervolging plaatsvinden. In het eerste geval heeft de officier van justitie een paar keuzes: oproepen voor een om-zitting of een tom-zitting, dagvaarden voor de politierechter of dagvaarden voor de meervoudige kamer van de rechtbank.

 

Zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank

In deze zaak heeft de officier van justitie er voor gekozen om de zaak aan te brengen bij de meervoudige kamer van de rechtbank. De zaak is in juni én november op zitting geweest en op de laatste zitting heeft de officier van justitie een gevangenisstraf geëist voor de duur van twaalf maanden. De verdediging heeft een uitvoerig pleidooi gehouden op zitting en de rechtbank verzocht de cliënt vrij te spreken. Twee weken na de inhoudelijke behandeling volgde de uitspraak: een gevangenisstraf voor de duur van twaalf weken. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.

Geschreven door Juridisch medewerker
Op