Politieverhoor over downloaden van kinderporno: Een advocaat

Politieverhoor voor bezit en downloaden kinderporno

Bent u uitgenodigd voor een politieverhoor voor het downloaden van kinderporno? Wilt u graag worden bijgestaan door een ervaren strafrecht advocaat?

Downloaden en bezit van kinderporno

Het Wetboek van Strafrecht heeft naast het in bezit hebben van kinderporno ook het downloaden en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld. Het is kortgezegd in Nederland strafbaar om kinderporno te bezitten, te bekijken, aan te bieden, te verspreiden of te maken. In het Wetboek van Strafrecht is kinderporno omschreven als een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand is betrokken die jonger is dan 18 jaar. Ook virtuele kinderpornografische afbeeldingen zijn strafbaar, als het gaat om realistische afbeeldingen die niet van het echt te onderscheiden zijn. Dit is nog eens evestigd in jurisprudentie (rechtspraak) van 21 maart 2011 door de rechtbank Rotterdam. Downloaden van kinderporno betekent dat u kinderporno van internet of van een andere computer, naar uw eigen computer haalt. Simpelweg kan worden gesteld dat het downloaden, verspreiden en bezitten van kinderpornografische afbeeldingen van kinderen jonger dan 18 jaar of van virtuele kinderpornografische afbeeldingen middels het Nederlandse strafrecht verboden is. Het valt onder bezit of onder verspreiden daarvan.

Op het bezitten en downloaden van kinderporno staan zware straffen, zo staat er in het Wetboek van Strafrecht een gevangenisstraf opgenomen van ten hoogste vier jaren. Wanneer u, als verdachte, een gewoonte heeft gemaakt van het downloaden van kinderporno is de maximale gevangenisstraf op grond van het Wetboek van Strafrecht acht jaren. Op het verspreiden van kinderporno staan in Nederland nog hogere straffen. Een gevangenisstraf is in dat geval eerder regel dan uitzondering.

 

Beoordeling strafmaat

Naast het feit of u van het downloaden, in bezit hebben of verspreiden van kinderporno een gewoonte heeft gemaakt, spelen er nog een aantal omstandigheden mee die uiteindelijk tot de strafmaat zullen leiden. Zo zal een advocaat van politieverhoor.nl allereerst uitzoeken of de kinderporno bewust is gedownload of dat het toevallig meekwam met andere porno of software. Indien het onbewust is gedownload danwel het bewijs onvoldoende is, zal de advocaat vrijspraak voor u bepleiten en zal daarbij eerdere jurisprudentie (rechtspraak) worden aangehaald waarbij vrijspraak voor onbewust downloaden van kinderporno is behaald. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 22 januari 2014. Daarnaast telt de hoeveelheid van het aantal kinderpornografische video’s en foto’s mee.  Tot slot is het van belang of u de foto’s en de video’s verder heeft verspreid en of het om jonge kinderen ging.

 

Politieverhoor over downloaden en bezitten van kinderporno

Als verdachte in het onderzoek naar het downloaden van kinderporno heeft u de mogelijkheid op bijstand van een advocaat, voorafgaand aan het politieverhoor. In het strafrecht wordt dit het consultatierecht genoemd. Vanaf het moment dat u de uitnodiging voor het politieverhoor heeft ontvangen kunt u contact opnemen met een advocaat van politieverhoor.nl. De advocaat zal u goed voorbereiden op het politieverhoor en wat u te wachten staat, waardoor u goed voorbereid het politieverhoor ingaat.

Onze ervaring is dat er tijdens het politieverhoor veel op verdachten afkomt, het is vaak een enge en onzekere gebeurtenis. In zaken over het downloaden en bezitten van kinderporno gaat het daarnaast vaak om emotioneel zwaar beladen zaken.  De politie kan hierop inspelen door sturende vragen te stellen. Dit alles kan er toe leiden dat u, als verdachte, dingen verklaart waar u achteraf spijt van krijgt en die in het nadeel van uw zaak zijn. Een door u afgelegde verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken, waardoor dit grote gevolgen met zich mee kan brengen.

U heeft echter sinds 1 maart 2016 de mogelijkheid om u ook tijdens het politieverhoor te laten bijstaan door een advocaat. De bijstand van een advocaat tijdens het politiebureau kan er aan bijdragen dat het politieverhoor in uw voordeel verloopt. Zo kan de advocaat ingrijpen wanneer er (teveel) sturende vragen worden gesteld of wanneer de politie de druk tijdens het politieverhoor opvoert. Het is namelijk van belang dat u achter u verklaring staat omdat het politieverhoor in aanzienlijke mate bijdraagt aan de bewijsvoering van strafzaken en de verklaring achteraf niet te herroepen is.

 

Advocaat aanwezig bij politieverhoor tijdens aanhouding of inverzekeringstelling

De politie kan besluiten u aan te houden op verdenking van het downloaden en bezitten van kinderporno. Op grond van het Wetboek van Strafvordering heeft de politie dit recht gedurende zes uren. Tijdens de aanhouding zal er een politieverhoor worden afgenomen, met als doel om het onderzoek af te ronden. Indien de politie er niet in slaagt het onderzoek na deze zes uren af te ronden heeft de politie de mogelijkheid tot inverzekeringstelling. Op grond van het Wetboek van Strafvordering mag deze inverzekeringstelling maximaal drie dagen duren, ook dan wordt er een politieverhoor afgenomen om de waarheid over het downloaden en bezitten van de kinderporno te achterhalen en de zaak af te ronden.

 

TOMzitting & OM-zitting of dagvaarding voor downloaden kinderporno

Na het politieverhoor over het downloaden en bezitten van kinderporno heeft de Officier van Justitie de mogelijkheid om direct over te gaan tot een TOM-zitting waarbij een transactievoorstel wordt overlegd of een OMzitting waarbij u een strafbeschikking wordt voorgesteld.  Indien u tijdens de OM-zitting of de TOMzitting het voorstel accepteert hoeft u niet voor de rechter te verschijnen, de zaak is daarmee door de officier afgedaan. Wel ontvangt u bij de acceptatie van het voorstel, net zo goed als bij een uitspraak van de rechter, een strafblad, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De Officier van Justitie is niet net als de rechter onafhankelijk, waardoor de vraag kan worden gesteld of het voorstel dat tijdens de TOM-zitting of OMzitting wordt gedaan wel passend is. Onze ervaring is dat de straf vaak hoog is en dat u, als verdachte, tijdens de zitting weinig inspraak heeft. Accepteer het voorstel van de Officier van Justitie dan ook niet zonder eerst contact te hebben gehad met een advocaat politieverhoor.nl. De advocaat zal uitzoeken wat in u geval een passende straf is (wellicht geen straf omdat u onschuldig bent) en kan zo, indien mogelijk, een strafblad voor u voorkomen.

De strafbeschikking of het transactievoorstel zal alleen worden voorgesteld bij lichtere vormen van downloaden van kinderporno, in de meeste gevallen zult u een dagvaarding ontvangen om voor de politierechter of de Meervoudige Strafkamer te verschijnen. Tijdens de zitting voor de rechtbank heeft u de mogelijkheid verweer te voeren. Een ervaren advocaat van ons kantoor kan een goed juridisch verweer opstellen, waardoor u juridisch sterk staat in de rechtbank.

 

Advocaat downloaden en bezitten van kinderporno

Een advocaat van politieverhoor.nl heeft jarenlange ervaring in het bijstaan van zaken met betrekking tot het downloaden en bezitten van kinderporno en zal aan de hand van uw processtukken een goed juridisch verweer opstellen. Aan de hand van dit verweer zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk vrijspraak, worden bereikt. Vul het formulier van onze website in zodat een ervaren strafrechtadvocaat contact met u kan opnemen en sta er in de (vaak) emotionele beladen zaak niet alleen voor.

 

Direct Contact met Advocaat voor uw Politieverhoor over downloaden van kinderporno

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Tips voor uw verhoor

Laat u niet van de wijs brengen bij het politieverhoor

 • Luister goed naar de vraag
 • Als u het niet weet, zeg dat 
 • Ga niet zomaar zaken verzinnen 
 • Lees uw verklaring altijd rustig door
 • Teken alleen als u het er 100% mee eens bent
 • Als het niet klopt wat er staat, sta dan op wijziging
 • Als men dat weigert: Weiger dan te tekenen 
 • Bij twijfel, breek het verhoor af en vraag om uw advocaat
 • Neem altijd contact op met een advocaat voor uw verhoor (klik hier)

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (131 beoordelingen)
 • Complimenten voor de transparante en prettige manier waarop hij mij heeft bijgestaan ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Deze advocaat kan ik ieder aanbevelen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Actualiteit Politieverhoor downloaden kinderporno

Auteur

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.