Het eerste politieverhoor van 2022

Strafrecht >> Het eerste politieverhoor van 2022

Het werk van de strafrechtadvocaat gaat gewoon door!

Een jongeman wordt verdacht van het bezit hebben van illegaal vuurwerk. In november van het vorige jaar heeft de politie naar aanleiding van een melding een onderzoek gestart. Op enig moment komt de politie bij de jongen aan de deur en geven zij aan waarom ze bij hem voor de deur staan: het vermoeden dat er illegaal vuurwerk in de woning aanwezig is. Zonder een strafrechtadvocaat te raadplegen geeft de jongen aan dat het klopt en laat de politie zien waar hij het vuurwerk bewaarde. 

Uitnodiging politieverhoor

Het vuurwerk is door de politie in beslag genomen en de jongen wordt medegedeeld dat hij op korte termijn een oproep zal ontvangen voor een politieverhoor. Op dat moment wordt hem tevens medegedeeld dat hij voorafgaand aan dat verhoor een strafrechtadvocaat kan en mag raadplegen en dat hij zich ook tijdens het politieverhoor door een strafrechtadvocaat mag laten bijstaan. Nadat dat politie de woning mét het vuurwerk heeft verlaten neemt de jongen direct contact op met een van onze strafrechtadvocaten en vertelt wat hem zojuist is overkomen.

Naar het politieverhoor samen met de strafrechtadvocaat

Het politieverhoor is in overleg met de strafrechtadvocaat gepland en vond plaats op dinsdag 3 januari 2022. Voor de strafrechtadvocaat is dit de eerste werkdag na het nieuwjaarsweekend én logischerwijze is dit dan ook het eerste politieverhoor van het nieuwe jaar. Vol goede moed gaat de strafrechtadvocaat samen met de cliënt naar het politiebureau. Voorafgaand aan het verhoor is de verdenking goed met de cliënt besproken en ook de werkwijze van de politie is uitvoerig aan bod gekomen.

Vaststellen identiteit voorafgaand aan het politieverhoor

Bij aankomst op het politiebureau wordt de verdachte door de politie meegenomen voor het vaststellen van de identiteit. Het vaststellen van de identiteit gaat doormiddel van het maken van vingerafdrukken en het maken van een gelaatsfoto. Als dit proces goed is doorlopen zal het politieverhoor aanvangen. Op gepaste afstand neemt iedereen plaats in de verhoorruimte, de computer wordt opgestart en de formaliteiten worden nogmaals doorgenomen. 

Het politieverhoor en de rol van de strafrechtadvocaat

Voorafgaand aan het politieverhoor krijgt de strafrechtadvocaat de mogelijkheid om opmerkingen te maken. Als het verhoor van start gaat dan mag de strafrechtadvocaat ingrijpen daar waar nodig is en eventueel om een time-out verzoeken. Na afloop van het verhoor leest de strafrechtadvocaat samen met de verdachte de verklaring door en als er geen op- en/of aanmerkingen zijn dan kan de verdachte de verklaring ondertekenen. Met ondertekening van de verklaring is het politieverhoor ten einde gekomen. 

Bent u ook uitgenodigd voor een politieverhoor, neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten.