Politieverhoor afpersing of afdreiging advocaat

Politieverhoor afpersing of afdreiging met bijstand van een advocaat

Wordt u verdacht van afpersing of afdreiging en heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor? Wilt u zich laten bijstaan door een ervaren, goede advocaat?

Afpersing & afdreiging

Volgens het Wetboek van Strafrecht is er sprake van afpersing wanneer u, als verdachte, iemand dwingt tot afgifte van een zaak of geld, om uzelf of een ander te bevoordelen, door het toepassen van geweld of door het dreigen met geweld. Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en of bedreigingen. De dader van afpersing neemt de goederen niet weg, zoals het geval is bij diefstal, maar laat deze afgeven door het slachtoffer door geweld of door het dreigen met geweld. Het doel van afpersing voor het slachtoffer is voordeel voor zichzelf of een ander. Dit voordeel is bijvoorbeeld het in het bezit krijgen van een goed met een bepaalde waarde.

Naast afpersing stelt het Wetboek van Strafrecht ook afdreiging strafbaar. Van afdreiging is sprake wanneer u, als verdachte, iemand dwingt tot afgifte van een zaak of geld, om uzelf of een ander te bevoordelen, door te dreigen met smaad, een smaadschrift of openbaring van een geheim. Ook bij afdreiging neemt u, als verdachte, de goederen niet weg zoals bij diefstal, maar laat u deze afgeven door het slachtoffer door te dreigen. Er is bij afdreiging echter geen sprake van geweld of van bedreiging met geweld. Bij afpersing wordt er door verdachten gedreigd met smaad, een smaadschrift of met de openbaring van een geheim. Smaad is te omschrijven als het in het openbaar zwartmaken van iemand door beschuldiging van bepaalde feiten. Een smaadschrift is hetzelfde, alleen dan door het publiceren van teksten of afbeeldingen.

 

Forse straf voor afpersing & afdreiging

Het Wetboek van Strafrecht kent zware straffen toe aan afpersing of afdreiging. Zo wordt afpersing bestraft met een (forse) geldboete of een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren. Daarentegen wordt afdreiging bestraft met een (forse) geldboete of een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. De Officier van Justitie houdt bij de strafeis onder andere rekening met de kwetsbaarheid van het slachtoffer. Indien het slachtoffer een bejaarde of een kind is kan dit als strafverhogende omstandigheid worden beschouwd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het feit of het slachtoffer hulpeloos is achtergelaten en of er sprake is van recidive aan de kant van u, als verdachte, oftewel of u eerder bent veroordeeld voor afpersing of afdreiging. Ook wordt de strafmaat bepaald door het feit of er al dan niet een wapen in het spel was en door hoeveel personen iemand is afgedreigd of afgeperst.

 

Advocaat aanwezig bij politieverhoor over afpersing of afdreiging

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor een politieverhoor over afpersing of afdreiging wordt er van u verwacht dat u op het politiebureau vragen beantwoordt over de zaak. Onze ervaring is dat veel verdachten het politieverhoor als onzeker en eng ervaren, wat er toe leidt dat er regelmatig spanning op verdachten komt te staan. Dit is te verklaren aan een paar omstandigheden van het politieverhoor.

Allereerst is uit onderzoek van de politie gebleken dat het politieverhoor in grote maten bijdraagt aan de bewijsvoering in zaken. Ondanks dat pressie in het Wetboek van Strafvordering is verboden, stelt de politie regelmatig sturende vragen om de waarheid te kunnen achterhalen. Door de druk van het politieverhoor antwoordt een verdachte hier al snel verkeerd op, wat niet in het voordeel is van de zaak. Daarnaast bent u tijdens het politieverhoor verdachte en hangt u eventueel een (zware) straf boven het hoofd, ook dit zorgt voor veel verdachten voor spanning tijdens het verhoor.

Voorafgaand aan het politieverhoor over afpersing of afdreiging heeft u een consultatierecht, wat betekent dat u vooraf aan het politieverhoor de mogelijkheid heeft overleg te plegen met uw advocaat. Door wet- en regelgeving heeft u daarnaast ook de mogelijkheid om u tijdens het politieverhoor te laten bijstaan door een advocaat. De advocaat kan u goed vertellen wat u te wachten staat tijdens het politieverhoor en kan u wijzen op uw rechten en plichten, zoals het zwijgrecht. De advocaat kan verweer voeren wanneer de politie (ongeoorloofde) druk op u uitoefent of (te veel) sturende vragen stelt. Al met al kan de bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor ervoor zorgen dat u goed voorbereid het politieverhoor voor afpersing ingaat en dat u er juridisch niet alleen voorstaat, wat kan leiden tot het afnemen van spanning. Wijs de mogelijkheid tot een advocaat dan ook niet af zonder eerst contact te hebben gehad met een advocaat van politieverhoor.nl. 

 

Aanwezigheid advocaat bij politieverhoor tijdens aanhouding of inverzekeringstelling

De politie kan u gedurende zes uren aanhouden op het politiebureau voor het afnemen van een politieverhoor over de afpersings- of afdreigingszaak waarin u verdachte bent. Tijdens deze aanhouding wilt de politie de waarheid achterhalen om het onderzoek naar u, als verdachte, af te kunnen ronden. Indien de politie dit onderzoek na deze zes uur nog niet heeft afgerond heeft de politie de mogelijkheid tot inverzekeringstelling. In dat geval kunt u, als verdachte, gedurende maximaal drie dagen op het politiebureau worden vastgehouden voor verder politieverhoor.

Ook tijdens het politieverhoor gedurende uw aanhouding of inverzekeringstelling zal er veel druk op u, als verdachte, komen te staan. Een advocaat van politieverhoor.nl kan u dankzij jarenlange ervaring als geen ander bijstaan tijdens uw aanhouding of inverzekeringstelling over afpersing of afdreiging.

 

Ervaren advocaat voor afpersing of afdreiging

Een advocaat van politieverhoor.nl kan u dankzij zijn of haar jarenlange ervaring als geen ander bijstaan in uw zaak over afpersing of afdreiging. De advocaat kan u voor het politieverhoor bijstaan om u goed voor te bereiden op het verhoor. Ook tijdens het politieverhoor kunt u gebruik maken van de juridische kennis van een advocaat van politieverhoor.nl. Daarnaast kan de advocaat u bijstaan tijdens uw aanhouding of inverzekeringstelling, zodat u er niet alleen voorstaat. Neem vrijblijvend contact op voor een gratis eerste gesprek door het formulier van onze website in te vullen.

Direct Contact met Advocaat afpersing of afdreiging voor uw Politieverhoor

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Tips voor uw verhoor

Laat u niet van de wijs brengen bij het politieverhoor

 • Luister goed naar de vraag
 • Als u het niet weet, zeg dat 
 • Ga niet zomaar zaken verzinnen 
 • Lees uw verklaring altijd rustig door
 • Teken alleen als u het er 100% mee eens bent
 • Als het niet klopt wat er staat, sta dan op wijziging
 • Als men dat weigert: Weiger dan te tekenen 
 • Bij twijfel, breek het verhoor af en vraag om uw advocaat
 • Neem altijd contact op met een advocaat voor uw verhoor (klik hier)

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (131 beoordelingen)
 • Complimenten voor de transparante en prettige manier waarop hij mij heeft bijgestaan ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Deze advocaat kan ik ieder aanbevelen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Actualiteit politieverhoor afpersing of afdreiging

Auteur

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.