Zaak geseponeerd na afloop van het politieverhoor

Zaak geseponeerd: onvoldoende wettig en overtuigd bewijs

Sepotcode: onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. 

In april van het afgelopen jaar werd een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor benaderd door de ouders van een jongen die verdacht wordt van kindermishandeling. De zoon betreft een kwetsbare verdachte en verdient speciale aandacht van zowel de politie als de strafrechtadvocaat.

 

Kwetsbare verdachte tijdens het politieverhoor

Een minderjarige verdachte die zich in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bevinden zijn altijd kwetsbare verdachte. Als iemand meerderjarig is, is hij niet altijd een kwetsbare verdachte. Dit is wel het geval als er sprake is van een verstandelijke beperking, een cognitieve functiestoornis of een psychische stoornis.

Het begrip kwetsbare verdachte is ook vastgelegd in de wet en wel in artikel 28b van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel gaat onder meer over de aangehouden kwetsbare verdachte. De politie moet namelijk bij aanhouding van de verdachte toetsen of de desbetreffende persoon een kwetsbare verdachte is. Een kwetsbare verdachte heeft namelijk op grond van de wet recht op extra rechtsbescherming.

 

Het politieverhoor

Terug naar de zaak waarin een jongeman werd verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan de mishandeling van een kind. Deze jongen betrof een kwetsbare verdachte en werd bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor die ervaring heeft met kwetsbare verdachten.

 

Consultatiebijstand voorafgaand aan het politieverhoor

Voorafgaand aan het verhoor is er veelvoudig overleg geweest tussen de verdachte en de advocaat, maar ook is er veel contact geweest met de ouders en hulpverlening om de persoon van de verdachte in beeld te krijgen. Wat begrijpt hij wel en niet, welke extra begeleiding heeft deze jongeman nodig en welke rol kan de strafrechtadvocaat daar in spelen. Op voorhand is er ook nog contact geweest met de politie op initiatief van de strafrechtadvocaat zodat zij ook volledig op de hoogte waren van de beperkingen van de verdachte en zodat zij hier ook rekening mee konden houden en op in konden spelen tijdens het verhoor.

 

Rechtsbijstand tijdens het politieverhoor

De strafrechtadvocaat is gedurende het verhoor aanwezig geweest en omdat haar cliënt extra rechtsbescherming genoot was haar aandeel in deze zaak groter dan normaliter het geval is. Haar cliënte raakte met regelmaat in paniek en de strafrechtadvocaat reageerde hier adequaat op waardoor het verhoor niet al te veel werd vertraagd. Het is fijn als tijdens een politieverhoor de strafrechtadvocaat deze ruimte krijgt want het is in ieders belang dat de verklaring van de verdachte zo goed mogelijk op papier komt te staan.

 

Na afloop van het verhoor

Het was een lang verhoor, een pittig verhoor en voor cliënt ook een emotioneel zwaar verhoor. Ter informatie: cliënt was een meewerkende maar ontkennende verdachte. Na afloop van het verhoor werd de zaak ingestuurd naar de officier van justitie en het lange wachten begon voor de verdachte. Met enige regelmaat belde hij in paniek naar de advocaat: heeft u al wat gehoord, hoe lang duurt het nog… uiteindelijk is deze jongen in de ziektewet beland doordat hij niet om kon gaan met de spanningen die deze rechtszaak met zich mee hebben gebracht.

 

Het verlossende woord: sepot 02

Eind november kwam per post het verlossende woord voor deze jongeman. Zijn zaak is geseponeerd vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Er volgt geen zitting, de vervolging is gestaakt en de zaak is hiermee ten einde gekomen. Nog niet helemaal, er zal nog een schadevergoedingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank om de door de verdachte gemaakte schade te vergoeden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de gemaakte advocaatkosten, maar ook aan verlies van arbeidsvermogen of andere kosten die gemaakt zijn in het kader van de strafzaak.