Voorarrest & voorlopige hechtenis na verhoor

Vastgehouden door politie voor onderzoek en verhoor

In het Wetboek van Strafvordering is de voorlopige hechtenis geregeld. Indien u, als verdachte, in voorlopige hechtenis wordt gehouden betekent dat u van uw vrijheid wordt beroofd. De voorlopige hechtenis kan plaatsvinden ná het politieverhoor

Politieverhoor en de voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis is onder te verdelen in twee delen. Het eerste deel is de inbewaringstelling, deze duurt maximaal 14 dagen en kan niet worden verlengd. Deze wordt door een rechter (Rechter-commissaris) bevolen. Vervolgens wordt door de Rechtbank beslist of het noodzakelijk is om u langer vast te houden, met het oog op het onderzoek naar het strafbare feit waarvan u verdacht wordt. Indien u langer wordt vastgehouden, mag u maximaal 90 dagen gevangen worden gehouden. Al met al kunt u dus maximaal 104 dagen in voorlopige hechtenis worden gehouden tot dat een zitting bij de rechter plaatsvindt.

 

Wanneer is voorlopige hechtenis mogelijk?

Voorlopige hechtenis is niet altijd toegelaten. Voorlopige hechtenis is (over het algemeen) alleen inzetbaar bij strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Naast deze hoofdregel zijn er ook nog een aantal uitzonderlijke strafbare feiten waarvoor u, als verdachte, in voorlopige hechtenis genomen kunt worden. Voorbeelden hiervan zijn bedreiging, belaging, verduistering en mishandeling. Indien u, als verdachte, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland en u wordt ervan verdacht een misdrijf te hebben gepleegd waarop volgens de wet tenminste een gevangenisstraf staat, kunt u eveneens in voorlopige hechtenis worden genomen.

Verder moeten er ook ernstige bezwaren zijn voordat er tot voorlopige hechtenis kan worden overgegaan. Simpel gezegd spreekt de Nederlandse wet- en regelgeving van ernstige bezwaren als er tegen u, als verdachte, meer verdenkingen bestaan dan alleen een (normale) verdenking dat u betrokken bent bij een strafbaar feit dat gepleegd is. Er wordt gekeken of het waarschijnlijk is dat u, als verdachte, het strafbare feit heeft gepleegd. Er bestaat één uitzondering op deze regel, indien u wordt verdacht van het plegen van een terroristisch misdrijf kunt u eveneens in voorlopige hechtenis worden genomen, zonder dat er sprake hoeft te zijn van ernstige bezwaren.

Daarnaast moet er ook een grond zijn om u, als verdachte, in voorlopige hechtenis te houden.

Allereerst mag u in voorlopige hechtenis worden gehouden indien uit uw gedragingen of uit omstandigheden blijkt dat er sprake is van vluchtgevaar. Ook mag voorlopige hechtenis worden toegepast wanneer uit omstandigheden blijkt dat er vrees bestaat voor de maatschappelijke veiligheid. Dit is van toepassing indien u wordt verdacht van een strafbaar feit waarop een maximale gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer of indien de rechtsorde door het gepleegde strafbare feit ernstig is geschokt, dit is bijvoorbeeld het geval indien het strafbare feit heeft geleid tot maatschappelijke onrust door media-aandacht.

Verder bestaat er een grond voor voorlopige hechtenis indien u verdacht wordt van een specifieke misdrijf, zoals bijvoorbeeld mishandeling, verduistering, diefstal of oplichting, terwijl er nog geen vijf jaren zijn verstreken vanaf het moment dat u voor het plegen van dit strafbare feit bent veroordeeld en er rekening mee moet worden gehouden dat u weer een van deze misdrijven zult begaan. Oftewel, er moet sprake zijn van recidivegevaar, het gevaar dat u opnieuw een strafbaar feit zult plegen.  Ook indien voorlopige hechtenis noodzakelijk is om de waarheid boven water te krijgen, bestaat er een grond om voorlopige hechtenis in te zetten.

Het systeem van voorlopige hechtenis is ingewikkeld en het is dan ook belangrijk u tijdens uw strafzaak na uw verhoor bij politie door een ervaren strafrechtadvocaat te laten bijstaan. Het gaat immers om het belangrijkste wat u bezit, uw vrijheid!

Als u het formulier invult neemt een ervaren advocaat gratis en vrijblijvend contact op.

 

Procedure voorlopige hechtenis na het verhoor bij de politie

De voorlopige hechtenis begint met een bevel tot bewaring. Dit gebeurd dan nadat u een inverzekeringstelling heeft gehad. Dit is een periode van drie dagen dat de politie u mag ophouden voor onderzoek. Tijdens deze periode wordt u ook aan een verhoor bij politie onderworpen, of soms meerdere politieverhoren.

De bewaring begint na afloop van de inverzekeringstelling en duurt maximaal 14 dagen. Indien na 14 dagen is gebleken dat er redenen zijn om u langer vast te houden, dan zal er een bevel tot gevangenhouding worden gevraagd bij de rechtbank, dit bevel tot gevangenhouding duurt maximaal 30 dagen. De Officier van Justitie kan de rechtbank vragen deze gevangenhouding in totaal 2 keer voor maximaal 30 dagen te verlengen. Kortom, u kunt dus maximaal 90 dagen gevangenhouden worden.

 

Niet eens met het bevel tot gevangenhouding?

Indien u het niet eens bent met het bevel tot gevangenhouding kunt in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof, u heeft hiervoor drie dagen de tijd. U heeft maar één keer de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen of een afwizjing van de opheffing van de voorlopige hechtenis óf afwijzing van de schorsing (onderbreking in verband met persoonlijke omstandigheden) van de voorlopige hechtenis. Wij kunnen u als advocaat kan u als geen ander adviseren wel of niet in hoger beroep te gaan, dankzij onze jarenlange ervaring. Wij helpen u als strafrechtadvocaat bij uw politieverhoor en bereiden u voor op wat u kunt verwachten en geven aan wat u het beste kunt doen.

 

Advocaat voor uw politieverhoor en voorlopige hechtenis

Wij kunnen u alservaren advocaat goed bijstaan indien u in voorlopige hechtenis wordt gehouden of dreigt te worden gehouden na uw verhoor in het politiebureau. Wij bepalen als advocaat of erwel  is voldaan aan de juridisch ingewikkelde eisen van de voorlopige hechtenis en of er redenen zijn om uw voorlopige hechtenis te laten beëindigen. En wannéér u het beste in actie kunt komen om de kans zo groot mogelijk te laten zijn om het doel te bereiken...

 Als u het formulier invult nemen wij als advocaat gratis en vrijblijvend contact met u op

Contact Advocaat voorlopige hechtenis na politieverhoor

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Gratis Contact Advocaat

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Actualiteit Politieverhoor & Hechtenis

Auteur

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.