Oproeping Politie

Oproeping gekregen voor verhoor bij de politie

Als u een oproeping van de politie krijgt om te verschijnen in het politiebureau, is dit vaak voor het afleggen van een verklaring. Dit kan een getuigenverklaring zijn, maar ook kunt u als verdachte worden opgeroepen om vragen van de politie te beantwoorden. Deze verklaring is erg belangrijk in uw strafzaak en kunt u later niet meer aanpassen

Oproeping politie en uw zwijgrecht als verdachte

Mogelijk denkt u: Dan zeg ik toch gewoon niets? Dan kan ik mijzelf ook niet belasten. Op zich klopt dat wel, als u niets zegt, kunt u ook niets verkeerd zeggen. Bovendien heeft u dit recht ook, zwijgrecht genoemd. De Wet gaat er namelijk vanuit dat een verdachte zichzelf niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken en een verklaring daarom alleen maar voor het bewijs mag worden gebruikt als die 'in vrijheid is afgelegd'.

Maar wat u dan mogelijk vergeet, is dat de oproeping van de politie u ook een mogelijkheid geeft uw onschuld aan te tonen, de redenen van het strafbare feit uit te leggen of uw bewijspositie in uw strafzaak juist sterker te maken. Een politierechter zal namelijk in de rechtszaak meestal een hoge waardering geven aan een verklaring die door een verdachte al in een vroeg stadium van de rechtszaak, dus al bij de politie is afgelegd.

Daarbij heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat er ook bijzondere situaties zijn dat van een verdachte toch om een uitleg mag worden gevraagd, in zogenaamde zaken die 'om een uitleg schreeuwen'. Als men dan niet bereid is een (aannemelijke) uitleg te geven, mag het ontbreken van een verklaring in de strafzaak 'via de achterdeur' dan dus toch tegen u worden gebruikt als verdachte.

 

Recht op Advocaat bij oproeping verhoor 

Gelukkig zijn er voor een verdachte ook meer postitieve ontwikkelingen in de rechtspraktijk, die ervoor moeten zorgen dat een een eerlijk strafproces plaatsvindt en rechtsdwalingen (vormfouten) worden voorkomen. Op grond van uitspraken (jurisprudentie) van het Europese Hof, mag u tegenwoordig een een advocaat spreken voordat u door de politie wordt verhoord of ondervraagd. Na een overgangsperiode heeft de Hoge Raad bepaald dat per 1 maart 2016 het recht op een advocaat bij het verhoor bestaat. Dit betekent dat u dus niet meer alleen als verdachte in een verhoorkamer hoeft te zitten en wij als advocaat uw rechten kunnen bewaken. Wij zorgen bijvoorbeeld dat de vragen eerlijk zijn en niet (te) sturend en dat het verhoor op een normale (prettige) manier verloopt.

Als u een oproeping voor een verhoor heeft gehad heeft u ook het recht om voorafgaande aan de ondervraging met ons als advocaat te spreken. U kunt van dit recht afstand doen. Doe dit nooit! U zit in een lastige afhankelijke situatie die vaak veel indruk kan maken. Alleen een ervaren strafrechtadvocaat is in staat u goed te adviseren óf u wel een verklaring moet afleggen en zo ja, waar u het beste wel of niet antwoord op kunt geven. Zo zorgt u ervoor dat u later in een eventuele zaak bij de rechter goed beslagen ten tijd komt en de rechter u niet ten onrechte veroordeeld of een te hoge straf oplegt omdat u géén of een onjuiste verklaring heeft gegeven bij de politie.

Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat gratis en vrijblijvend contact met u op om uw oproeping voor het verhoor met u te bespreken. Dit is zonder uitzondering een gratis telefonisch overleg en u wordt altijd door een ervaren strafpleiter en strafrecht-specialist gebeld. Zo weet u zeker dat u de juiste weg kiest in uw strafproces en niet onnodig rechten verliest!

Oproeping politie: Contact met advocaat

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Oproeping politie en verhoortips

Laat u niet van de wijs brengen bij het politieverhoor

  • Luister goed naar de vraag
  • Als u het niet weet, zeg dat 
  • Ga niet zomaar zaken verzinnen 
  • Lees uw verklaring altijd rustig door
  • Teken alleen als u het er 100% mee eens bent
  • Als het niet klopt wat er staat, sta dan op wijziging
  • Als men dat weigert: Weiger dan te tekenen 
  • Bij twijfel, breek het verhoor af en vraag om uw advocaat
  • Neem altijd contact op met een advocaat voor uw verhoor (klik hier)

Actualiteit oproeping politie

Auteur

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.