Voorbereiding van het politieverhoor met uw strafrechtadvocaat

De voorbereiding van het politieverhoor met uw strafrechtadvocaat

De rol van uw advocaat tijdens de voorbereiding van uw politieverhoor

De dagelijkse werkzaamheden van de politie bestaan niet alleen maar uit ‘boeven vangen’, zoals weleens gekscherend wordt gezegd. De taken van de politie zijn divers en zeer uiteenlopend. Sommige agenten zijn op straat te vinden en anderen zijn meer belast met bureauwerk. In ieder geval houdt de politie zich bezig met het onderzoek naar strafbare feiten.

Een dergelijk onderzoek kan aanvangen met een aangifte waarin iemand u bijvoorbeeld als dader heeft aangewezen, laten we als voorbeeld een mishandeling nemen. Persoon X doet aangifte bij de politie van mishandeling door persoon Y. In deze casus bent u persoon Y en de politie besluit dat ze in het kader van het onderzoek uw kant van het verhaal willen horen en nodigt u uit om te verschijnen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring, het zogenoemde politieverhoor.

 

Uitnodiging voor het politieverhoor in de brievenbus

De politie wil graag uw verklaring opnemen en nodigt u uit voor het verhoor. Deze uitnodiging ontvangt u doorgaans per brief. Alleen de ontvangst van deze brief kan al de nodige spanning en onzekerheid voor u met zich meebrengen. Wij raden dan ook altijd aan om direct na ontvangst contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten teneinde advies in te winnen voor uw zaak.

In het eerste gesprek laten wij u kennis maken met de gang van zaken in soortgelijke gevallen en wijzen wij u op uw rechten en plichten.

 

Voorbereiding van en op het politieverhoor

In de uitnodigingsbrief staat vermeld van welk strafbaar feit u wordt verdacht en dat u op voorhand én op eigen kosten een strafrechtadvocaat mag raadplegen. Naast het voorgaande staat in de uitnodigingsbrief voor het politieverhoor ook nog vermeld dat u zich tijdens het verhoor mag laten bijstaan door een strafrechtadvocaat.

Na ontvangst van deze brief heeft u contact met een van onze strafrechtadvocaten opgenomen en de verdenking is besproken. De strategie wordt bepaald in overleg met de advocaat: legt u een verklaring af, beroept u zich op uw zwijgrecht of is er wellicht sprake van het verschoningsrecht. Dit zijn allemaal praktische voorbeelden waar u wellicht nog nooit aan had gedacht, maar daarvoor is de advocaat er om met u zo goed mogelijk het politieverhoor voor te bereiden.

Soms heeft u niet de mogelijkheid om voorafgaand aan het politieverhoor een strafrechtadvocaat te raadplegen. De politie stelt u bij aanvang van het verhoor altijd een aantal standaardvragen en wijst u nogmaals op uw rechten als verdachte. Mocht u op dat moment alsnog contact met een strafrechtadvocaat wensen dan behoort dit tot de mogelijkheden. U moet er wel van bewust zijn dat in dit geval de kosten voor de advocaat nog steeds voor uw eigen rekening komen. Pas op het moment dat u een aangehouden verdachte bent, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Uitnodigingsbrief ontvangen voor een politieverhoor

In het geval dat u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen van de politie omdat u bent aangemerkt als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, dan raden wij u altijd aan om direct contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Wij kunnen u helpen in zowel de aanloop naar het politieverhoor toe, alsook tijdens het verhoor en na afloop hiervan