Uitnodiging voor een OM-zitting ontvangen na afloop van het politieverhoor

Uitnodiging voor een OM-zitting ontvangen na afloop van het politieverhoor

De OM-zitting na afloop van het politieverhoor bij de officier van justitie

U bent door de politie uitgenodigd voor verhoor omdat u wordt verdacht van een strafbaar feit. U heeft uw strafrechtadvocaat meegenomen naar het verhoor en uw verklaring is correct op papier gekomen. Na enige tijd zit het politieverhoor erop en nadat u uw verklaring heeft ondertekend en ook uw identiteit is vastgesteld, mag u het politiebureau verlaten.

De desbetreffende verbalisant van de politie zal uw zaak nu voorleggen aan de officier van justitie. Laatstgenoemde zal een beslissing in uw zaak moeten nemen en u daarvan op de hoogte stellen. In uw zaak heeft de officier van justitie op enig moment besloten u uit te nodigen voor een OM-zitting bij de officier van justitie omdat hij/zij voornemens is u een strafbeschikking op te leggen. Wat betekent dit voor u?

 

Wat is een OM-zitting en wat kunt u verwachten?

U bent uitgenodigd voor een zogenoemde OM-zitting bij de officier van justitie. Dit betekent dat de officier van justitie graag het gesprek met u aangaat en niet meteen tot dagvaarden over zal gaan. De strafbeschikking strekt niet ter voorkoming van vervolging maar is een afdoeningsvorm waarin het Openbaar Ministerie de verdachte alsnog kan vervolgen en bestraffen.

Het gesprek bij de officier van justitie is doorgaans een heel informeel gesprek. De officier van justitie en de advocaat dragen ook geen toga over hun eigen kleding. Het voorgaande zorgt er ook voor dat er een informele sfeer is waarin in principe alles kan worden besproken. De setting van de zitting is ook heel anders dan een behandeling van de Politierechter of de Meervoudige Strafkamer.

Tijdens de behandeling van uw strafzaak op een zogenoemde OM-zitting zal het dossier worden besproken en zullen ook uw persoonlijke omstandigheden aan bod komen. De advocaat krijgt vanzelfsprekend ook het woord om uw verdediging ter zitting te voeren.

Naar aanleiding van alles wat gezegd is op de zitting zal de officier van justitie direct een aanbod doen. Dit kan een strafaanbod zijn zoals in de bijsluiter van de oproepingsbrief vermeld staat: het uitvoeren van een werkstraf of het betalen van een geldboete. Het is echter ook goed mogelijk dat de officier van justitie, naar aanleiding van wat er op de zitting is besproken, besluit de zaak te seponeren of voorwaardelijk te seponeren. Kortom: het kan nog alle kanten op bij een OM-zitting.

 

Wat is een strafbeschikking?

Een strafbeschikking is dus een afdoeningsvorm waarin het Openbaar Ministerie u als verdachte kan vervolgen en kan bestraffen. Maar de officier van justitie kan er dus ook voor kiezen om uw zaak te seponeren of voorwaardelijk te seponeren. Bij een voorwaardelijk sepot kan de officier van justitie ervoor kiezen de beslissing onder bepaalde voorwaarden of vervolging plaats moet hebben onder het stellen van bepaalde voorwaarden voor een bepaalde tijd uit te stellen (volgens artikel 167 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering). De officier van justitie kan er ook voor kiezen om een strafbeschikking uit te vaardingen bevattende aanwijzingen waaraan de bestrafte moet voldoen, in dat laatste geval is er geen sprake van een sepot. U kunt hierbij denken aan een strafbeschikking bestaande uit het vergoeden van de door het slachtoffer / de aangever geleden schade. U kunt zich bij de zitting van de officier van justitie laten bijstaan door uw strafrechtadvocaat. Uw advocaat kan u ter zitting adviseren over het al dan niet accepteren van de strafbeschikking.

 

Verzet tegen de strafbeschikking?

U bent op zitting geweest bij de officier van justitie in het bijzijn van uw advocaat en u heeft in overleg met uw advocaat besloten de strafbeschikking te accepteren. Mocht u het na afloop toch niet eens zijn met de aan u uitgereikte strafbeschikking dan heeft u nog veertien dagen om verzet in te stellen bij de officier van justitie. De officier van justitie zal uw zaak dan voorleggen aan de Politierechter die dan over uw strafzaak zal oordelen. Bij het instellen van het verzet en de verdere rechtsbijstand ter zitting van de Politierechter kunt u zich laten bijstaan door uw strafrechtadvocaat. Uw advocaat kan u adviseren over het mogelijk in te stellen verzet en over de behandeling van uw strafzaak door de Politierechter.