Sepot van uw strafzaak na afloop van het politieverhoor

Sepot van strafzaak na afloop van het politieverhoor

Beslissing van de officier van justitie na afloop van het politieverhoor: stop vervolging, sepot!

Soms lijkt het nog steeds of u wakker bent geworden in een slechte film. Elke dag probeert u te bedenken waar het mis is gegaan, of het werkelijk waar is wat u is overkomen, of u iets verkeerd heeft gedaan. Deze vragen zijn begonnen op het moment dat u een brief heeft gekregen van de politie: een uitnodiging om te verschijnen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring, het politieverhoor.

Deze brief kwam voor u als een verassing, u heeft geen flauw idee waar het over gaat. Uw eerste reactie is: dit kan niet waar zijn, doe toch normaal. U wint wat informatie in bij familie en kennissen en komt als snel tot de conclusie dat u toch maar even aan strafrechtadvocaat gaat raadplegen.

 

Eerste contact met strafrechtadvocaat voorafgaand aan politieverhoor

U bespreekt de brief en de inhoud daarvan met uw strafrechtadvocaat. Op basis hiervan maakt u samen met uw strafrechtadvocaat een plan: verklaring afleggen, zwijgen, processtukken opvragen, op voorhand contact met de politie / officier van justitie opnemen etc.

Op advies van uw strafrechtadvocaat geeft u gehoor aan de oproep en verschijnt u op het vermelde tijdstip in de brief. U heeft besloten u te laten bijstaan tijdens het politieverhoor door uw strafrechtadvocaat. Uw strafrechtadvocaat heeft dit op voorhand bij de politie gemeld en de politie is op de hoogte van de aanwezigheid van strafrechtadvocaat tijdens het politieverhoor.

 

Strafrechtadvocaat bij politieverhoor

Als u op het politiebureau bent aangekomen en u heeft gemeld zal eerst uw identiteit worden vastgesteld, dit staat ook zo in de uitnodigingsbrief vermeld. De politie zal uw vingerafdrukken afnemen en gelaatsfoto’s van u maken. In veel gevallen is de advocaat hierbij aanwezig, maar dit kan ook in afwezigheid van de advocaat. Het is een standaardprocedure: iedere vinger moet apart worden gescand en de foto wordt volgens de protocollen gemaakt.

Als het politieverhoor aanvangt is uw strafrechtadvocaat daar bij aanwezig. Indien nodig kunt u een time-out vragen voor overleg met uw advocaat. Uw advocaat kan altijd ingrijpen indien daar redenen voor zijn. U staat er niet alleen voor, u heeft rechtsbijstand van uw gekozen strafrechtadvocaat tijdens het politieverhoor.

 

Na afloop van het verhoor

Als uw verklaringen correct op papier staat dan wordt deze ingestuurd naar de officier van justitie. U heeft uw verhaal zo goed mogelijk verteld en openheid van zaken gegeven. U bent van mening dat de officier van justitie maar één beslissing kan nemen: stoppen met vervolging en overgaat tot seponering van de zaak.

Een korte periode na afloop van het politieverhoor ontvangt u een brief van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie heeft na bestudering van het dossier de beslissing genomen om de vervolging tegen u te staken omdat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt of dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs tegen u is.

In dit geval bestaat er de mogelijkheid om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij de overheid voor de door u gemaakte advocaatkosten. Neem daarom ook direct contact op met uw advocaat als u deze brief ontvangt, de termijn voor het indienen van het schadevergoedingsverzoek bedraagt namelijk 90 dagen.

 

Contact met strafrechtadvocaat voor politieverhoor

In gevallen waar u misschien wel terecht bent aangemerkt als verdachte kan een strafrechtadvocaat nog steeds van waarde zijn. Wij raden u dan ook aan om altijd een strafrechtadvocaat te raadplegen als u een brief heeft ontvangen om te verschijnen bij een politieverhoor.