Rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat bij het politieverhoor

Strafrechtadvocaat aanwezig bij het politieverhoor

De verschillende vervolgingsbeslissing van de officier van justitie na afloop van het verhoor: opleggen strafbeschikking, dagvaarden of seponeren?

Op enig moment heeft u een brief van de politie ontvangen. Wat blijkt? U bent aangemerkt door de politie als verdachte in een strafzaak. De politie heeft u uitgenodigd om op het politiebureau te verschijnen voor het afleggen van een verklaring: het zogenoemde politieverhoor. U wilt eigenlijk helemaal geen gehoor geven aan deze oproep, want zulke uitnodigingen zijn immers geen pretje. Echter, als u geen gehoor geeft aan de oproep dan heeft de politie de mogelijkheid om u aan te houden buiten heterdaad en dat is iets wat u helemaal niet wenst.

 

Naar aanleiding van de ontvangen brief, de uitnodiging voor het politieverhoor, besluit u contact op te nemen met een strafrecht advocaat voor rechtsbijstand tijdens het verhoor. In de uitnodigingsbrief staat immers dat u recht heeft op een strafrechtadvocaat en dat deze strafrecht advocaat ook tijdens het verhoor aanwezig mag zijn. U mag deze advocaat raadplegen en meenemen op eigen kosten.

 

Het politieverhoor

Het verhoor bij de politie is opgedeeld in twee delen. Het eerste gedeelte betreft het zogenaamde sociale verhoor en in dit verhoor gaat de politie vragen stellen zodat ze een goed beeld van u als persoon krijgen. Vragen als bijvoorbeeld: waar woont u, heeft u werk en wat zijn uw maandlasten zijn daar voorbeelden van. Als het sociale verhoor ten einde is gekomen dan zal een aanvang worden gemaakt met het zaaksgerichte verhoor. Het zaaksgerichte verhoor ziet op het strafbare feit waarvan u wordt verdacht en waar de politie u vragen over wil stellen.

 

Progis

Voorafgaand aan het verhoor zal de politie uw identiteit vast willen stellen. De politie wijst u hier al op in de uitnodigingsbrief: er worden vingerafdrukken en gelaatsfoto’s gemaakt. Deze combinatie van vingerafdrukken en het maken van gelaatsfoto’s gebeurt middels een apparaat. U dient uw vingers één voor één over een glasplaatje te rollen en er wordt een duidelijke foto van uw gezicht gemaakt.

 

Procedure na het politieverhoor

Na afloop van het politieverhoor leest u samen met uw strafrechtadvocaat uw verklaring door en controleert deze op onjuistheden. Daar waar nodig kunnen nog enige aanpassingen worden doorgevoerd. Als uw verklaring correct op papier staat dan kunt u over gaan tot het ondertekenen van deze verklaring, uw strafrechtadvocaat zal u daar ook over adviseren.

 

Na afloop van het verhoor wordt de zaak ingestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie moet uw zaak beoordelen en kijken of en welke vervolgingsbeslissing hij gaat maken. Hierbij kunt u denken aan een oproep voor een OM-zitting alvorens een strafbeschikking zal worden uitgereikt maar u kunt ook direct na aanleiding van het verhoor een strafbeschikking ontvangen. Bent u het niet eens met de in de strafbeschikking opgelegde straf dan kunt u binnen twee weken na ontvangst van de strafbeschikking verzet instellen bij de officier van justitie. Laatst genoemde kan er ook voor kiezen om u te dagvaarden bij de Politierechter of bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank.

 

Los van de hiervoor genoemde beslissingen bestaat natuurlijk ook altijd nog de mogelijkheid om u niet verder te vervolgen en de vervolging tegen u te staken, uw strafzaak zal dan geseponeerd worden. Wij raden u als strafrechtadvocaat aan om direct contact met de strafrecht advocaat op te nemen als u een brief heeft ontvangen na afloop van het politieverhoor. De strafrechtadvocaat kan u verder adviseren over de vervolgstappen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel dat kunt u altijd contact met een van onze strafrechtadvocaten opnemen, wij werken landelijk.