Politieverhoor met bijstand van de strafrechtadvocaat

De rol van de strafrechtadvocaat bij het politieverhoor

De rol van de strafrechtadvocaat ten tijde van het politieverhoor.

Indien iemand wordt aangemerkt van een strafbaar feit dan heeft deze persoon als verdachten plichten maar ook rechten. Een van deze rechten is dat de verdachte het recht heeft om voorafgaand aan het verhoor zijn zaak te kunnen bespreken met een strafrechtadvocaat. Dit wordt ook wel de consultatiebijstand genoemd: het recht om voorafgaand aan het verhoor een strafrechtadvocaat te consulteren.

 

Het consult met de strafrechtadvocaat

Het eerste gesprek met de strafrechtadvocaat is dus de zogenoemde ‘consultatiebijstand’. Tijdens dit eerste gesprek bespreken de advocaat en de verdachte de verdenking en wordt de strategie bepaald… Gaat de verdachte verklaren of gaat hij zich op zijn zwijgrecht beroepen. Het voorgaande kan afhankelijk zijn van vele factoren en die kunnen tijdens dit eerste gesprek besproken worden met de strafrechtadvocaat.

 

Het politieverhoor in bijzijn van de strafrechtadvocaat

Na afloop van de consultatiebijstand zal het politieverhoor aanvangen. Tijdens dit verhoor mag de strafrechtadvocaat aanwezig zijn. Dit betreft wederom een recht van de verdachte, het recht om je tijdens het verhoor te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. De rol van de strafrechtadvocaat wordt in de richtlijnen soms als ‘beperkt’ omschreven, maar in de praktijk valt dit ontzettend mee. De strafrechtadvocaat is niet enkel fysiek aanwezig in de verhoorruimte. Er bestaat ook ruimte om tussentijds een time-out aan te vragen om enkele punten met de strafrechtadvocaat te bespreken, daarnaast kan én moet de strafrechtadvocaat ingrijpen indien dit noodzakelijk wordt geacht door de strafrechtadvocaat.

 

Vaststellen van de identiteit: Progis

Voorafgaand (soms na afloop) van het verhoor dient de identiteit van de verdachte te worden vastgesteld. Het vaststellen van de identiteit vindt plaats door het afnemen van vingerafdrukken en het nemen van gelaatsfoto’s. Dit proces wordt ook wel Progis genoemd. De strafrechtadvocaat is hier soms bij aanwezig, maar dit is niet noodzakelijk. In overleg met de politie kan de strafrechtadvocaat ook aansluiten nadat dit proces heeft plaatsgevonden. Het vaststellen van de identiteit zijn namelijk standaardprotocollen waar de strafrechtadvocaat geen invloed op heeft en waar de verdachte aan mee dient te werken. Het kan dus zo zijn dat de politie alvast uw identiteit gaat vast stellen en dat de advocaat pas later bij het verhoor aansluit, dit is niet erg. Maar leg niet alvast een verklaring af, doe dat alleen in het bijzijn van de strafrechtadvocaat.

 

Na afloop van het politieverhoor

Als de politie klaar is met het stellen van de vragen, dan zal het verhoor geprint worden. Zowel de strafrechtadvocaat als de verdachte krijgen de mogelijkheid om de verklaring door te lezen en daar waar mogelijk op- een aanmerkingen te maken of aanvullingen te doen. Nadat uw verklaring correct op papier terecht is gekomen kunt u overgaan tot het ondertekenen van uw eigen verklaring. De verklaring zal worden ingestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie zal na bestudering van het dossier een standpunt innemen in uw zaak: seponeren, dagvaarden, uitnodigen voor een OM-zitting of voor een TOM-zitting. Heeft u bericht ontvangen van het Openbaar Ministerie, neem dan altijd direct contact op met een strafrechtadvocaat.