Na afloop van het politieverhoor ontvangt u een dagvaarding voor de Politierechter

Na afloop van het politieverhoor ontvangt u een dagvaarding voor de Politierechter

De ontvangen dagvaarding naar aanleiding van uw verhoor bij de politie

U heeft een uitnodiging ontvangen voor het afleggen van een verklaring op het politiebureau omdat de politie u verdenkt van een strafbaar feit. Naar aanleiding van deze uitnodiging heeft u een strafrechtadvocaat benaderend om u bij te staan tijdens en voorafgaand aan het verhoor bij de politie. De politie stelt u vragen: een sociaal verhoor en een zaaksgericht verhoor. Daarnaast zal de politie uw identiteit vaststellen door middel van het Progis-systeem. Uw advocaat kan u tijdens het gehele verhoor bijstaan en van adviezen voorzien.

Na afloop van het verhoor zal uw verklaring worden toegevoegd aan het onderzoeksdossier en op enig moment zal er een beslissing in uw zaak volgen. De beslissing zal worden genomen door de officier van justitie en niet door de politieagent die uw politieverhoor heeft afgenomen. Aan opmerkingen van een politieagent kunnen doorgaans dan ook geen rechten worden ontleend.

Zoals aangegeven ontvang u op enig moment een beslissing van de officier van justitie. Deze beslissing kan zijn dat de officier van justitie u niet (verder) zal vervolgen of dat hij/zij u uitnodigt voor een gesprek op het arrondissementparket, u wordt dan opgeroepen voor een zogenoemde OM-zitting. De kans bestaat echter ook dat de officier van justitie een dagvaarding zal uitbrengen en dat u zich dient te verantwoorden ten overstaan van de Politierechter of ten overstaan van de Meervoudige Strafkamer (in grotere zaken én zedenzaken bijvoorbeeld). In deze blog zal ik mij beperken tot de dagvaarding voor de Politierechter.

 

Wat is een dagvaarding en wat kunt u verwachten?

Een dagvaarding is een oproeping om voor de Politierechter te verschijnen. De dagvaarding geeft aan waar en wanneer u moet verschijnen en ook voor welk misdrijf u moet verschijnen bij de rechtbank en bij welke rechtbank.

Zaken die worden voorgelegd aan de Politierechter zijn zaken die over het algemeen worden aangemerkt als lichtere misdrijven. De Politierechter kan aan u een gevangenisstraf opleggen, echter met een maximumduur van één jaar. Een zitting bij de Politierechter zal niet wezenlijk veel tijd meer in beslag nemen dan een zitting bij de officier van justitie. Onderschat de impact van een zitting echter niet en ga nooit alleen naar een zitting maar laat je altijd bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Uw strafrechtadvocaat kan uw dossier opvragen met alle verklaringen die zijn afgelegd door zowel u als aangevers danwel getuigen ten overstaan van de politie. De advocaat zal het dossier bestuderen en met u bespreken. Tijdens deze bespreking zal ook de verdedigingsstrategie aan bod komen, niet iedere zaak behelst immers een vrijspraak ook strafvermindering kan aan de orde zijn.

 

De behandeling ter terechtzitting in het kort

Uw advocaat zal u vergezellen naar de Rechtbank en namens u de verdediging voeren. Tijdens de zitting zal de Politierechter met u de verdenking bespreken en zal ook de door u afgelegde verklaring bij de politie worden behandeld. De Politierechter steeds ook aandacht aan de andere stukken in het dossier zoals bijvoorbeeld de aangifte of een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door een politieagent. Naast de feiten worden ook hier – net zoals bij het politieverhoor – uw persoonlijke omstandigheden besproken.

Als het dossier voldoende is voorgehouden, hiermee wordt bedoeld als alle stukken in het dossier besproken zijn, en ook uw persoonlijke omstandigheden voldoende aan bod zijn gekomen dan zal de officier van justitie vertellen wat hij/zij van de zaak vindt. Uw strafrechtadvocaat mag hierop reageren, dit wordt ook wel het pleidooi genoemd. De advocaat zal tijdens het pleidooi alle zaken die relevant zijn voor de strafzaak en een mogelijke vrijspraak danwel veroordeling alsook uw persoonlijke omstandigheden nogmaals de revue laten passeren. De advocaat kan een vrijspraak bepleiten maar soms ook voor strafvermindering gaan, bijvoorbeeld in de gevallen waarin u een bekennende verklaring heeft afgelegd op het politiebureau. 

 

Niet eens met de uitspraak van de rechter?

Na afloop van de behandeling van de strafzaak krijgt de verdachte het laatste woord en daarna zal de Politierechter in uw strafzaak direct uitspraak doen. Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de Politierechter dan heeft u twee weken de tijd om hoger beroep in te stellen. In het geval van hoger beroep zal uw strafzaak nogmaals worden behandeld door een andere instantie, het Gerechtshof. Uw advocaat kan u hier verder in begeleiden.