Het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens het politieverhoor

Strafrechtadvocaat aanwezig bij het politieverhoor

Vanaf 1 maart 2016 bestaat het recht op aanwezigheid van een strafrechtadvocaat tijdens het politieverhoor.

Het hoogste rechtscollege in Nederland heeft op 22 december 2015 geoordeeld dat verdachten vanaf 1 maart 2016 recht hebben op een advocaat bij het politieverhoor. Deze uitspraak brengt met zich mee dat verdachten voordat het verhoor aanvangt gewezen moeten worden op het recht dat zij zich mogen laten bijstaan door een advocaat tijdens het politieverhoor. Als blijkt dat de verdachte niet duidelijk afstand heeft gedaan van dit recht, dan moet er bij ieder politieverhoor een advocaat aanwezig zijn.

 

Hoge Raad 22 december 2015: advocaat bij het politieverhoor aanwezig

De inhoudsindicatie van deze zaak luidt als volgt, vindplaats (ECLI:NL:HR:2015:3608):                                                      

“Salduz. Hoge Raad scherpt de regels betreffende het recht op rechtsbijstand aan: verdachte heeft recht op bijstand van een raadsman (advocaat) tijdens zijn eerste verhoor, alsmede de daarop volgende verhoren door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken. Hoge Raad gaat in op de rechtsgevolgen van het niet naleven van deze regel en gaat ervan uit dat met ingang van 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie.”

Inmiddels zijn we vier jaar verder en is het recht op rechtsbijstand door een advocaat tijdens het politieverhoor redelijk ingebed.

 

Aangehouden verdachte en het recht op een advocaat tijdens het verhoor

Mocht u als verdachte worden aangehouden dan stelt de politie u altijd de vraag of u voor uw verhoor een advocaat wenst te spreken, de zogenoemde consultatiebijstand. Tijdens dit gesprek kan de strafrechtadvocaat u adviseren wat te doen tijdens het politieverhoor: zwijgen of praten. Dit hangt natuurlijk af van veel factoren en is ook per zaak verschillend. Uw strafrechtadvocaat kan u adviseren wat op basis van de dan bekende feiten in uw zaak passend is. Samen met uw strafrechtadvocaat kan voorafgaand aan het politieverhoor voor een bepaalde strategie worden gekozen.

Als u bent aangehouden dan stelt de politie u ook de vraag of u een advocaat bij uw verhoor wenst. Als u een strafrechtadvocaat bij uw politieverhoor wenst dan wordt dit doorgegeven aan de piketcentrale en zal er een strafrechtadvocaat naar het politiebureau komen om u voorafgaand en tijdens het politieverhoor van rechtsbijstand te voorzien.

 

Uitgenodigde verdachte en het recht op een advocaat tijdens het verhoor

Bent u niet op heterdaad of buiten heterdaad aangehouden, maar uitgenodigd door de politie om te verschijnen op het politiebureau dan heeft u ook recht op de aanwezigheid van een strafrechtadvocaat tijdens uw verhoor. Er zijn echter wel wat verschillen met de situatie van de aangehouden verdachte. De uitgenodigde verdachte heeft namelijk wel recht op een strafrechtadvocaat bij zijn politieverhoor, echter hij/zij mag deze “op eigen kosten” raadplegen. Dat betekent dat er geen piketadvocaat komt, maar de uitgenodigde verdachte zelf een advocaat mee kan nemen naar het politiebureau en dat de kosten van deze strafrechtadvocaat voor eigen rekening komen.

 

Kosten van de strafrechtadvocaat bij het politieverhoor

Als de uitgenodigde verdachte een eigen advocaat meeneemt en de kosten daarvan zelf moet dragen, dan kan hij deze kosten in sommige gevallen terugvragen. Dit is aan de orde wanneer de officier van justitie de vervolging staakt en de zaak seponeert. Maar dit kan ook het geval zijn als de verdachte in kwestie op een later moment door de rechter wordt vrijgesproken. In deze gevallen kan een verzoek bij de overheid ingediend worden om de gemaakte kosten van de strafrechtadvocaat bij het politieverhoor terug te vorderen.

Bent u verdachte in een strafzaak? U kunt vrijblijvend contact opnemen met een van onze strafrechtadvocaten zowel voor bijstand tijdens het politieverhoor als bij een zitting bij de rechtbank.