Het politieverhoor en de verdere voortgang van uw strafzaak

Het politieverhoor en de voortgang van uw strafzaak

Wat kunt u verwachten als u het politiebureau uitloopt na afloop van het politieverhoor?

U heeft een uitnodiging ontvangen om te verschijnen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. U heeft deze brief ontvangen omdat er een redelijk vermoeden van schuld bestaat bij de officier van justitie dat u zich strafbaar zou hebben gemaakt aan een strafbaar feit. Het afleggen van een verklaring is de manier om uw kant van het verhaal te vertellen. Maar, u moet wel in uw achterhoofd houden: u hoeft geen verklaring af te leggen, u heeft het recht om te zwijgen.

 

Het politieverhoor

U bent op het bureau verschenen in het bijzijn van uw strafrechtadvocaat. Eerst heeft de verbalisant samen met u uw identiteit vastgesteld, dit gebeurt door middel van het maken van vingerafdrukken en een foto. Nadat dit proces voltooid is zal het verhoor aanvangen.

De politie legt voorafgaand aan het politieverhoor nogmaals kort uw rechten en plichten met u door. De rol van uw strafrechtadvocaat komt nog aan de orde. Het verhoor zal daarna starten met een sociaal verhoor bestaande uit vragen als: wie bent u, waar woont u, heeft u een auto, werkt u etc. Nadat het sociaal verhoor ten einde is zal worden aangevangen met het zaaksgerichte gedeelte van het politieverhoor.

In dit gedeelte van het verhoor zal de verdenking tegen u aan bod komen. Dit is het moment om uw kant van het verhaal nader toe te lichten als u dit wenst. Soms is het raadzaam om van uw zwijgrecht gebruik te maken, dit zal altijd voorafgaand met uw strafrechtadvocaat worden besproken. Voorafgaand aan het verhoor zult u in de meeste gevallen samen met uw advocaat de tactiek in uw strafzaak bespreken: wat kunt u het beste wel of niet vertellen tijdens het politieverhoor.

 

Na afloop van het politieverhoor

In de praktijk krijgen wij de laatste tijd vaak berichten dat mensen na afloop van het politieverhoor niet weten waar ze aan toe zijn. De verdachten die zonder advocaat naar het verhoor zijn gegaan, stappen radeloos en onwetend het politiebureau uit. Wat gebeurt er dan na afloop van het verhoor? Na afloop van het verhoor wordt er mogelijk nog nader onderzoek gedaan of het dossier wordt gesloten. Als het dossier door de politie wordt gesloten dan wordt de zaak ingestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie zal een beslissing nemen wat te doen in uw zaak. Deze beslissing kan enkele weken tot maanden op zich laten wachten.

 

De beslissing van de officier van justitie

De officier van justitie kan verschillende beslissingen nemen over de afloop van uw strafzaak. Als er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs tegen u bestaat dan kan de strafzaak na afloop van uw verklaring bij de politie geseponeerd worden. De kans is ook aanwezig dat u een oproep krijgt voor een OM-zitting bij de officier van justitie. Dit is een zitting om eventuele strafvervolging bij de rechter te voorkomen. In andere gevallen kan de officier van justitie er ook voor kiezen dat u wordt gedagvaard bij de rechtbank. In het laatste geval dient u zich te verantwoordelijk ten overstaan van een Politierechter danwel de Meervoudige Kamer van de Rechtbank. Naast voorgaande mogelijkheden bestaat er nog een mogelijkheid dit de laatste tijd in het strafrecht zijn intrede heeft gedaan: mediation. In het laatste geval worden partijen uitgenodigd om te kijken of de strafzaak buiten het strafrecht om kan worden beëindigd.

 

Contact met een strafrechtadvocaat

Mocht u een oproep ontvangen voor een verhoor bij de politie dan raden wij u altijd aan om op voorhand contact met een strafrecht advocaat op te nemen. Deze advocaat kan u voorafgaand en tijdens het politieverhoor adviseren en ook na afloop van het politieverhoor kan deze strafrechtadvocaat u verder informatie over de te nemen stappen of de te verwachten stappen in uw strafzaak. Twijfel niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze strafrechtadvocaten.