Een oproep voor een verhoor bij de politie: zwijgen of verschonen?

Het politieverhoor en het recht om te zwijgen

Wanneer kunt u gebruik maken van uw zwijgrecht of uw verschoningsrecht?

U bent door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdacht in een strafzaak. Dat kan omdat iemand uw naam heeft genoemd in een aangifte maar dit kan ook andere oorzaken hebben als bijvoorbeeld aan anonieme melding. Naast voorgaande mogelijkheden zijn er nog tal van andere mogelijkheden te bedenken waarom u als verdachte zou kunnen worden aangemerkt. Als er een redelijk vermoeden van schuld bestaat dan krijgt de politie de opdracht om u aan te houden of om u uit te nodigen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring.

 

Consultatiebijstand en bijstand tijdens het verhoor

Voorafgaand aan het politieverhoor krijgt u de mogelijkheid om een advocaat te raadplegen. De advocaat kan u informeren over de procedure die doorlopen wordt door de politie en deze kan u informeren over uw rechten en plichten tijdens en voorafgaand aan het politieverhoor. Als u de zaak met uw advocaat heeft besproken en zal deze doorgaans ook met u mee gaan naar het politieverhoor en u tijdens dit verhoor van rechtsbijstand voorzien. Indien u bent aangehouden door de politie dan heeft u recht op een piketadvocaat maar u kunt altijd naar uw eigen advocaat vragen: de voorkeursadvocaat. Als u niet bent aangehouden maar bent uitgenodigd voor het politieverhoor door de politie, dan kunt u op eigen kosten een advocaat raadplegen en meenemen naar het politieverhoor.

De strafrechtadvocaat zal bij het verhoor aanwezig zijn en daar waar nodig zal hij/zij ingrijpen. U staat er dus niet alleen voor tijdens het verhoor. Mochten er tijdens het verhoor dingen niet duidelijk zijn dan kan er altijd een time-out aangevraagd worden door de strafrechtadvocaat. Tijdens deze time-out kunt u naderere vragen aan uw strafrechtadvocaat stellen en de verdere strategie van het verhoor bespreken.

 

Zwijgrecht versus verschoningsrecht

Als verdachte heeft u altijd het recht om te zwijgen, het zogenoemde zwijgrecht. De politie moet u voorafgaand aan het verhoor altijd wijzen op dit recht. U hoeft als verdachte namelijk geen antwoord te geven op de vragen die de politie tijdens het politieverhoor aan u stelt. U kunt dus gebruik maken van uw zwijgrecht.

 

In sommige gevallen kunt u ook gebruik maken van het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht is niet hetzelfde als het zwijgrecht. De volgende personen kunnen gebruik maken van het verschoningsrecht: de (vroegere) echtgenoot of geregistreerd partner van een procespartij; de bloed- en aanverwanten (tot de tweede graad) van een procespartij of van diens echtgenoot of geregistreerd partner; personen die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking (advocaat, notaris, arts, geestelijke).

Verder geldt het volgende voor het verschoningsrecht: iemand kan zich op het verschoningsrecht beroepen indien hij daardoor zichzelf, of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of één van zijn bloed- en of aanverwanten in de zijlijn (in de tweede of derde graad), of zijn (vroegere) echtgenoot c.q. geregistreerd partner, aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou blootstellen.

Oftewel: een getuige hoeft tijdens een (getuigen)verhoor niet te antwoorden op een vraag waardoor aan het licht zou komen dat hij (of een familielid) een strafbaar feit heeft gepleegd.

Twijfel niet: raadpleeg een strafrechtadvocaat

Als u denkt dat het bovenstaande in uw situatie van toepassing is dan kunt u dit bespreken met uw strafrechtadvocaat. Uw strafrechtadvocaat kan u dan tijdig adviseren of waar u op moet letten tijdens het politieverhoor en of u wel of niet een verklaring moet afleggen ten overstaan van de politie. De strafrechtadvocaat kan u ook duidelijk aangegeven of in uw situatie sprake is van het zwijgrecht of van het verschoningsrecht.

Na afloop van het politieverhoor

Als uw verklaring goed op papier staat dan wordt uw verklaring aan de officier van justitie verstrekt en deze zal een beslissing nemen in uw strafzaak. Krijgt u een oproep voor een zitting, neem dan direct contact op met uw strafrechtadvocaat om het vervolg van uw strafzaak te bespreken.