De uitreiking van een strafbeschikking na afloop van het politieverhoor

Uitgereikte strafbeschikking na afloop politieverhoor

De aan u uitgereikte strafbeschikking na afloop van het politieverhoor

De politie heeft u uitgenodigd voor verhoor omdat zij u verdenken van het plegen van een of meerdere strafbare feiten. U heeft aan deze uitnodiging gehoor gegeven en de politie heeft uw verklaring opgesteld. Na afloop van het politieverhoor is uw verklaring samen met de andere stukken ingediend bij de officier van justitie zodat deze de zaak kan beoordelen. U bent gevraagd even in de wachtruimte plaats te nemen want wellicht is de beslissing ’snel’ gemaakt door de officier van justitie en dan weet u meteen waar u aan toe bent.

Het voorgaande klinkt u als muziek in de oren, u weet meteen waar u aan toe bent en mag naar huis. Echter, u gaat niet met lege handen naar huis maar met een strafbeschikking. Wat nu?

De strafbeschikking

In het hierboven omschreven geval heeft het Openbaar Ministerie ervoor gekozen om u zelf een straf op te leggen in plaats van om uw zaak aan de rechter voor te leggen. Het zelf opleggen van een straf door het Openbaar Ministerie gebeurt in de vorm van een zogenoemde strafbeschikking. Een strafbeschikking is een straf en zal ook als zodanig op uw justitiële documentatie terecht komen. De justitiële documentatie wordt in de volksmond ook wel het strafblad genoemd.

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om verschillende straffen op te leggen in de strafbeschikking. De meest bekende straffen zijn de geldboete of de taakstraf. Voor het opleggen van een taakstraf geldt een strafmaximum van 180 uren werkstraf. Het Openbaar Ministerie heeft niet de mogelijkheid om een gevangenisstraf op te leggen door middel van een strafbeschikking. Een gevangenisstraf kan alleen door de rechter worden opgelegd.

Niet eens met de strafbeschikking

U zit in de wachtkamer en de politie overhandigt na afloop van het politieverhoor aan u de strafbeschikking. Met de beslissing van de officier van justitie bent u het niet eens. Gelukkig heeft u de mogelijkheid om in verzet te gaan bij de officier van justitie tegen de aan u uitgereikte strafbeschikking. Als u in verzet gaat dan moet u (als er sprake is van een geldboete) niet overgaan tot betalen totdat het verzet is behandeld.

Maar pas op! U heeft slechts een periode van veertien dage om het verzet in te dienen bij de officier van justitie tegen de strafbeschikking. De termijn van veertien gaat in nadat u op de hoogte bent geraakt van de strafbeschikking. Stelt u het verzet niet tijdig in dan is de strafbeschikking onherroepelijk en kan er niet nogmaals door een rechter naar worden gekeken. De rechter zal u in dit geval niet-ontvankelijk verklaring.

De rol van de advocaat

Voorafgaand aan het politieverhoor zal de strafrechtadvocaat aan u consultatiebijstand verlenen. Tijdens het verhoor zal de strafrechtadvocaat rechtsbijstand verlenen. Als u de strafbeschikking heeft ontvangen dan kan de strafrechtadvocaat u verder adviseren. Het kan zijn dat de advocaat u adviseert akkoord te gaan met de strafbeschikking, maar het komt ook met enige regelmaat voor dat het advies van de advocaat inhoudt het instellen van verzet. Bij het instellen van verzet kan de advocaat u helpen en mocht de zaak alsnog worden voorgelegd aan de rechter dan zal de advocaat met u mee naar de rechtbank gaan om daar namens u verweer te voeren in de strafzaak. Onderschat ook nu dus weer de rol van de advocaat niet en laat u tijdig bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.