De uitgenodigde verdachte en de strafrechtadvocaat

De uitgenodigde verdachte en de strafrechtadvocaat bij het politieverhoor

De rol van de strafrechtadvocaat bij een uitgenodigde verdachte.

U heeft een uitnodigingsbrief ontvangen van de politie voor het afleggen van een verklaring ten overstaan van de politie. Samen met uw strafrechtadvocaat heeft u ervoor gekozen om gehoor aan deze oproep te geven om een aanhouding buiten heterdaad te voorkomen. Wie wil er immers nou vrijwillig uit zijn bed getrommeld worden om 6 uur in de ochtend in het bijzijn van vrouw en kinderen?! Want die kans bestaat als u geen gehoor geeft aan de vrijwillige oproep van de politie om te komen verschijnen voor het afleggen van een verklaring.

 

Uitgenodigde verdachte en de strafrechtadvocaat

In het geval u niet op heterdaad of buiten heterdaad bent aangehouden door de politie dan wordt u aangemerkt als een uitgenodigde verdachte. Het voorgaande betekent dat u een advocaat kunt raadplegen en u door een advocaat kunt laten bijstaan bij het politieverhoor, maar dat de kosten voor deze strafrechtadvocaat voor uw eigen rekening komen.

U meldt zich bij de balie van het politiebureau en de dienstdoende agent zal de verbalisant die u verhoor opneemt contacten dat u aanwezig bent. Meestal is uw strafrechtadvocaat dan ook al aanwezig. Als het gezelschap compleet is dan wordt u opgehaald en naar een kamer gebracht waar uw identiteit zal worden vastgesteld. Uw identiteit vaststellen gebeurd middels Progis: vingerafdrukken en gelaatsfoto’s.

 

Het politieverhoor in aanwezigheid van uw strafrechtadvocaat

Het verhoor vangt aan en bestaat uit twee delen: een persoonlijk gedeelte en het zaaksgerichte gedeelte. Het laatste gedeelte gaat over de verdenking die tegen u gerezen is en waar de politie u enkele vragen of wil stellen of u met bepaalde gegevens wil confronteren. Aan het einde van het politieverhoor lezen u en uw strafrechtadvocaat de verklaring door en daar waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan. Als u verklaring juist op papier is gezet dan kunt u overgaan tot ondertekening van uw verklaring. Het verhoor loopt hiermee ten einde en de politie geeft aan u aan dat de zaak zal worden voorgelegd aan de officier van justitie.

 

Oordeel van de officier van justitie

Na afloop van het politieverhoor zal uw verklaring worden ingestuurd naar de officier van justitie die uw zaak in behandeling heeft. De officier van justitie zal niet alleen uw verklaring maar ook de overige in het dossier aanwezig stukken bestuderen. Aan de hand van deze bestudering zal de officier van justitie een beslissing in uw zaak nemen. Het kan zijn dat u op basis van alle in het dossier aanwezig stukken ten onrechte als verdachte bent aangemerkt, maar het bestaat ook dat de officier van justitie van mening is dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs tegen u aanwezig is en dat de vervolging moet worden doorgezet.

Als de vervolging gestaakt wordt dan betekent dit voor u het einde van de strafzaak waarin u als verdachte verwikkeld was. U bent niet langer een verdachte in dat onderzoek. Uw advocaat kan u meer informatie geven over de vervolgstappen in het geval uw zaak is geseponeerd. U kunt hierbij denken aan het indienen van een verzoek tot schadevergoeding voor bijvoorbeeld de gemaakte kosten voor de verhoorbijstand van uw advocaat tijdens en voorafgaand aan het politieverhoor op het politiebureau.

Ontvangt u een dagvaarding of een oproep voor een OM-zitting neem dan ook direct contact op met uw strafrechtadvocaat. De strafrechtadvocaat kan het dossier opvragen bij het Openbaar Ministerie en de Rechtbank en samen met u de zaak voorbereiden alvorens deze inhoudelijk zou worden behandeld op zitting.

 

Heeft u vragen? Neem dan direct vrijblijvend contact op met een van onze strafrechtadvocaten.