De indeling van het politieverhoor: sociaal en inhoudelijk verhoor

De indeling van het politieverhoor: sociaal en inhoudelijk verhoor

De rol van uw advocaat tijdens het sociale en het inhoudelijke verhoor tijdens het politieverhoor

Op enig moment heeft u een brief ontvangen van de politie waarin zij u hebben uitgenodigd op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. Uit deze brief begrijpt u dat de politie u heeft aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit dat u bent uitgenodigd voor een politieverhoor. Na aanleiding van deze uitnodiging neemt u contact op met u strafrechtadvocaat.

 

Contact strafrechtadvocaat in verband met gepland politieverhoor

In de brief van de politie staat op welk moment u verwacht wordt op het politiebureau en waar de verdenking op ziet: van welk feit u wordt verdacht. U heeft deze verdenking met uw strafrechtadvocaat besproken en u bent samen met uw strafrechtadvocaat een strategie overeengekomen. Dit klinkt heel erg ‘ingewikkeld’ maar een goede voorbereiding is het halve werk en vooral in strafzaken is dit het geval, onderschat dit niet.

 

Het politieverhoor en de indeling hiervan

Onderschat dit niet werd hiervoor door mij aangehaald, waarom? De politie maakt gebruik van verhoorplannen en die bestaan onder meer uit een zogenoemd sociaal verhoor een inhoudelijk verhoor, het zaaksgerichte verhoor.

Deze zogenoemde tweedeling lijkt heel nobel, maar dient vanzelfsprekend wel een doel. Het sociaal verhoor omvat vragen die betrekking hebben op uw leefsituatie, uw financiële situatie en omvat vragen als:

“Waar woont u en met wie woont u daar?”

“Hoeveel verdient u in de maand?”

Maar het sociale verhoor omvat ook vragen die betrekking hebben tot een mogelijke verslaging, schuldenlast of andere problemen die een indirecte of direct link kunnen hebben met het strafbare feit waarvan u verdacht wordt. We kunnen daarom ook wel zeggen dat het sociale verhoor van het politieverhoor niet zo onschuldig is als het lijkt. Uw strafrechtadvocaat zal dit op voorhand ook met u bespreken en kan indien nodig tijdens het politieverhoog ingrijpen en desgewenst om een zogenoemde time-out vragen.

Vragen die volgens de politie thuis horen in het sociale verhoor, horen daar volgens de verdediging soms juist niet thuis. Niet in alle gevallen is dit aan de orde, maar houd er rekening mee en laat u niet meeslepen omdat het zulke onschuldige vragen lijken.

 

Het inhoudelijke gedeelte van het politieverhoor

Als de politie tijdens het politieverhoor alle sociale vragen heeft gesteld dan wordt dit gedeelte van het verhoor afgesloten en wordt aangevangen met het inhoudelijke verhoor. Het inhoudelijke verhoor wordt ook het wel zaaksgerichte politieverhoor genoemd. Tijdens dit gedeelte van het politieverhoor komt de verdenking aan bod en zal de politie u confronteren met het mogelijke bewijs tegen u. U hoeft geen antwoord te geven op vragen, u heeft namelijk het recht om u op uw zwijgrecht te beroepen. Of u al dan niet antwoord geeft op vragen kan u met uw strafrechtadvocaat bespreken. Soms is het juist goed om een bepaalde situatie toe te lichten en soms is het beter om te zwijgen en geen antwoord te geven. De strafrechtadvocaat zal samen met u de strategie bepalen en kan zoals hiervoor ook al aangegeven om een zogenoemde time-out vragen.

Als ook alle vragen van het inhoudelijke gedeelte aan u zijn gesteld, dan wordt uw verklaring geprint zodat u tot ondertekening van uw verklaring of kan gaan. Het wel of juist niet ondertekenen van uw verklaring kunt u ook met uw strafrechtadvocaat bespreken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u altijd contact met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten opnemen.