Advocaat bij het verhoor: de gang van zaken

De gang van zaken op het politiebureau

De gang van zaken op het politiebureau

De politie heeft u aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit en heeft u via een uitnodigingsbrief laten weten dat ze graag met in gesprek gaan over deze verdenking. U dient een verklaring af leggen bij de politie over het strafbare feit waarvan de politie u verdenkt.

U heeft besloten gebruik te willen maken van de diensten van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Voorafgaande aan de dag van het politieverhoor heeft u contact gehad met uw advocaat. Samen heeft u de gang van zaken besproken en de verdedigingsstrategie bepaald. Op de dag zelf hebben u en uw advocaat afgesproken allebei iets eerder bij het politiebureau aanwezig te zijn om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten voordat het verhoor zal plaatsvinden.

 

Het verhoor: sociale en zaaksgerichte vragen

Het verhoor zal zijn opgebouwd uit een persoonlijk en een zaaksgericht verhoor. De politie heeft vragen over uw woonomgeving, uw werk, opleiding en inkomen. Het is goed mogelijk dat tijdens dit sociale verhoor al vragen ‘ingebouwd’ zijn die kunnen zien op het strafbare feit waarvan u wordt verdacht.

 

Een voorbeeld ter illustratie:

Cliënt wordt verdacht van handel in harddrugs op een openbare parkeerplaats bij een fastfoodrestaurant. Voorafgaand aan het verhoor heeft de verdachte aangegeven dat hij alleen antwoord wil geven op de sociale vragen en dat hij geen antwoord wil geven op de zaaksgerichte vragen. Tijdens de sociale vragen krijgt hij de vraag of hij verslavingen heeft, het antwoord: “Ja, ik ben verslaafd aan cocaïne.”

Uit het voorbeeld blijkt maar weer dat ook de sociale vragen, die onschuldig lijken of over kunnen komen, niet zo onschuldig zijn en kunnen bijdragen aan het bewijs aan het strafbare feit waarvan iemand wordt verdacht. Een goede voorbereiding zou dergelijke ‘instinkers’ kunnen voorkomen.

 

Progis

Voorafgaand aan het verhoor dient de verbalisant uw identiteit te checken, de politie voert dan een uitgebreid identiteitsonderzoek uit. Dit onderzoek vindt plaats door middel van een daarvoor speciaal ingerichte ‘identificatiezuil’. De agenten controleren op basis van uw vingerafdrukken, uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en een foto van u, of u daadwerkelijk bent wie u zegt te zijn. Het vaststellen van de identiteit heeft de naam Progis. Progis staat voor Programma Identiteitsvaststelling in de Strafrechtketen).

Door het vaststellen van de identiteit en daarmee de koppeling aan een foto en de vingerafdrukken van de verdachte, kan de volledige strafrechtketen de identiteit van de verdachte verifiëren. Het voorgaande kan met zich meebrengen dat een verdachte zich op de zitting bij de rechtbank niet hoeft te legitimeren om zijn identiteit daar al bekend is. Door het gesloten systeem van Progis is de identiteit van de verdachte voor alle partijen in de strafrechtketen duidelijk (voor het Openbaar Ministerie, de Rechtbank, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming).

Wanneer tijdens af na afloop van een onderzoek of een proces blijkt dat u ten onrechte als verdachte ben aangemerkt door de politie, of wanneer u wordt vrijgesproken door de rechtbank, dan worden uw gegevens uit het systeem van justitie verwijderd.