Advocaat bij het politieverhoor: waarom een advocaat erbij?

Rechtsbijstand tijdens politieverhoor van een advocaat

Rechtsbijstand tijdens het politieverhoor door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat

Er is aangifte gedaan bij de politie door iemand aangaande een strafbaar feit. De politie moet deze aangifte serieus nemen en start een onderzoek. Het kan zijn dat u gedurende dit onderzoek naar voren komt en dat de politie u een aantal vragen wenst te stellen over uw mogelijk rol of aandeel in dit verhaal. De politie heeft twee mogelijkheden: ze kunnen u aanhouden buiten heterdaad met toestemming van de officier van justitie of ze sturen u een zogenoemde uitnodigingsbrief voor verhoor.

De politie heeft ervoor gekomen om u een brief te sturen waarin u wordt uitgenodigd om op een bepaald tijdstip op het bureau te verschijnen voor het afleggen van een verklaring. In deze brief wordt ook aangegeven van welk strafbare feit u wordt verdacht en in welke periode dit feit zou zijn gepleegd.

U zit met uw handen in het haar en weet even niet meer wat u moet, allemaal vragen en gedachten passeren de revue, u weet het niet meer. U doet er op dit moment verstandig aan om contact op te nemen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat die u meer informatie kan verschaffen over de procedure.

 

De gespecialiseerde strafrechtadvocaat

U besluit contact op te nemen met een strafrechtadvocaat om advies in te winnen. De politie heeft immers bij de uitnodigingsbrief een foldertje mee gestuurd waarin uw rechten en plichten zijn opgenomen. Een van deze rechten is dat u zich voorafgaand aan het verhoor op eigen kosten contact op kunt nemen met een strafrechtadvocaat.

U bespreekt met de strafrechtadvocaat de strafbare feiten waar u van verdacht wordt en wat de advocaat in deze kwestie voor u kan betekenen. U bent bang dat als u met een advocaat bij het politiebureau verschijnt, dat de agent op voorhand al denkt dat u dan ook wel de feiten gepleegd zou hebben. Dit is niet waar!

U heeft het recht om te worden bijgestaan door een advocaat tijdens het politieverhoor. Agenten vinden het helemaal niet raar als u met een strafrechtadvocaat verschijnt op het politiebureau. Tijdens het verhoor kan uw advocaat u rechtsbijstand verlenen, ook in de gevallen dat u onschuldig bent en soms juist in de gevallen dat u onschuldig bent. Het verhoor bij de politie is immers niet iets wat u kunt vergelijken met het doen van de dagelijkse boodschappen. Het afleggen van een verklaring brengt spanning met zich mee, de setting is nieuw en u weet niet wat erop u afkomt. Op dit punt kan de advocaat een rol spelen en zit hij naast u om bijstand te verlenen, dat is immers zijn of haar werk.

 

Bijstand advocaat tijdens het politieverhoor

Mensen die onschuldig zijn onderschatten nog wel eens de rol van de advocaat tijdens het politieverhoor. Echter, de aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor kan nog wel eens het verschil maken. De politie heeft als doel waarheidsvinding en mag daarbij geen pressie uitoefenen op de verdachte, zij hebben voorafgaand aan het verhoor een verhoorplan opgesteld en uw verklaring kan deel uitmaken van de bewijsvoering van het strafbare feit. De advocaat zal u tijdens en voorafgaand aan het verhoor begeleiden. Zoals aangegeven kan in dit geval de bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat bij het politieverhoor wel degelijk het verschil maken. Het enkele feit dat u als verdachte bent aangemerkt in een onderzoek, betekent niet vanzelfsprekend dat de politie de goede persoon heeft uitgenodigd voor het verhoor, dat moet nou juist uit het onderzoek van de politie blijken.

Bent u uitgenodigd voor een politieverhoor en weet u niet wat u moet dan, neem dan in ieder geval direct contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat om uw kansen en de mogelijkheden te bespreken. Mocht u alleen naar het politiebureau vertrekken en tijdens het verhoor alsnog bijgestaan willen worden door een advocaat, dan moet de politie gehoor geven aan uw wens en zal een nieuwe datum voor het verhoor gepland worden zodat u zich ook daadwerkelijk kan laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.