Advocaat bij het politieverhoor: vingerafdrukken en gelaatsfoto’s

Vingerafdrukken en gelaatsfoto's, het vaststellen van uw identiteit door de politie

Vingerafdrukken en gelaatsfoto’s, het vaststellen van uw identiteit

Er ligt een brief op de mat, helaas geen leuke post maar een brief van de politie. De politie heeft u uitgenodigd voor een politieverhoor omdat zij u verdenken van het plegen van een strafbaar feit. U heeft – zoals we dat noemen – uitnodigingsbrief van de politie ontvangen. In deze brief staat kort vermeld van welk strafbaar feit men u verdenkt en waar en wanneer u verwacht wordt op het politiebureau voor het afleggen van uw verklaring in deze kwestie.

In deze brief staat over het algemeen ook vaak vermeld dat u verdacht wordt van een strafbaar feit waarop voorlopige hechtenis is toegestaan en dat er gelaatsfoto’s en vingerafdrukken van u zullen worden gemaakt. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met vingerafdrukken en gelaatsfoto’s? U kunt natuurlijk altijd bij vragen direct contact met uw strafrechtadvocaat opnemen.

 

Vingerafdrukken en gelaatsfoto’s

Waar moet u nou aan denken als u ziet staan: “er gelaatsfoto’s en vingerafdrukken van u zullen worden gemaakt”.

Voorafgaand aan ieder verhoor – in de praktijk gebeurt het ook wel eens na afloop van het politieverhoor – dient de identiteit van de verdachte te worden vastgesteld. De identiteit kan worden vastgesteld door het laten zien van een paspoort, rijbewijs of andere geldig identiteitsbewijs, alleen dit is voor de politie vaak niet voldoende. Het identificeren door de politie in Nederland is echter iets uitgebreider dan alleen het tonen van een ID-kaart.

Het vaststellen van de identiteit van bepaalde personen in Nederland door de politie gebeurt door middel van een uitgebreid identiteitsonderzoek. De politie maakt bij dit onderzoek gebruik van een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het politiebureau. In deze ruimte is een zogenoemde identificatiezuil aanwezig. Deze identificatiezuil is een apparaat waarmee een foto van het gezicht worden gemaakt en waarmee ook vingerafdrukken kunnen worden afgenomen. De foto’s van het gezicht zijn de gelaatsfoto’s zoals vermeld in de uitnodigingsbrief.

 

Hoe werkt de identificatiezuil van de politie

U wordt als verdachte meegenomen naar deze ruimte voor het vaststellen van uw identiteit. In sommige gevallen is uw advocaat hierbij aanwezig, dit is echter niet strikt noodzakelijk. Uw vingerafdrukken worden afgenomen. Van iedere vinger van beide handen wordt een afdruk gemaakt, dit doet u door uw vingers één voor één op instructie van de politie over een glasplaatje te rollen. In deze ruimte wordt ook een foto van uw gelaat, uw gezicht gemaakt. Deze foto wordt aan uw dossier gevoegd.

 

Waarom is deze uitvoerige identificatie nodig

De politie stelt op het politiebureau (al dan niet in het bijzijn van uw advocaat) uw identiteit vast. Dit is niet alleen voor de politie zelf, maar voor de hele strafrechtketen. Het onderzoek wordt ‘progissen’ genoemd, Progris staat voor Programma Identiteitsvaststelling in de Strafrechtketen.

Uw identiteit is niet alleen voor de politie bekend, maar voor de gehele strafrechtketen. De strafrechtketen bestaat uit het Openbaar Ministerie, de Rechtbank, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Hiermee is eigenlijk meteen de vraag beantwoord waarom een verdachte zich op zitting niet hoef te legitimeren, zijn identiteit is immers al vastgesteld bij de Politie en daar is ook de Rechtbank of het Gerechtshof van op de hoogte gebracht.

 

Na de identificatie, wat gebeurt er dan met uw gegevens

Uw identiteit is correct vastgesteld door de Politie en het verhoor wordt aangevangen. Bij dit verhoor is uw advocaat aanwezig en heeft in de stoel naast u plaatsgenomen. Na afloop van het politieverhoor leest u samen met uw advocaat uw verklaring door en maakt daar waar nodig is op- en/of aanmerkingen of doet aanvullingen. Is uw verklaring gereed en heeft u deze ondertekend, dan wordt uw verklaring aan het dossier gevoegd. De officier van justitie zal dan beoordelen wat er met uw zaak gaat gebeuren. Wordt u zaak geseponeerd vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs of wordt u later door de Rechtbank of het Gerechtshof vrijgesproken, dan worden uw gegevens van het ‘Progissen’ niet langer bewaard. In dit geval bestaat er ook de mogelijkheid dat u voor schadevergoeding in aanmerking komt, bespreek dit altijd met uw advocaat.