Advocaat bij het politieverhoor: de uitnodigingsbrief en de voorlopige hechtenis?

Politieverhoor voor een feit waarop voorlopige hechtenis is toegestaan

De voorlopige hechtenis

We ontvangen vandaag de dag steeds minder post, maar soms vinden we toch nog een envelop op de deurmat. Bij het openen van de envelop blijkt dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor het afleggen van een verklaring ten overstaan van de politie, u heeft een zogenaamde uitnodigingsbrief ontvangen. Een uitnodigingsbrief is een brief waarin u wordt uitgenodigd om een verklaring af te leggen omdat de politie u heeft aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit. In de brief staat kort vermeld waarvan u wordt verdacht en wanneer u op het politiebureau wordt verwacht voor het afleggen van uw verklaring. Er staat ook in vermeld dat u zich kan laten bijstaan tijdens het verhoor door een advocaat.

In deze brief staat over het algemeen ook vaak vermeld dat u verdacht wordt van een strafbaar feit waarop voorlopige hechtenis is toegestaan en dat er gelaatsfoto’s en vingerafdrukken van u zullen worden gemaakt. Wat moet u zich hier nou bij voorstellen en wanneer kan u in voorlopige hechtenis worden genomen? Voor al uw vragen kunt u altijd contact opnemen met en van onze strafrechtadvocaten.

 

Een feit waarop voorlopige hechtenis is toegestaan

Waar moet u nou aan denken als u ziet staan: “een feit waarop voorlopige hechtenis is toegestaan”. De voorlopige hechtenis vangt aan wanneer de rechter-commissaris toestemt met het verzoek van de officier van justitie om u na de inverzekeringstelling langer vast te houden. U moet daarvoor wel eerst worden aangehouden door de politie, het voorgaande geldt namelijk alleen voor aangehouden verdachten. Gedurende dit proces kunt u zich ook laten bijstaan door een strafrechtadvocaat.

Laten we voorop stellen dat voorlopige hechtenis lang niet voor alle feiten is toegestaan. Voor de minder ernstige feiten is het niet mogelijk om een verdachte langer dan negen uren op te houden voor het verhoor bij de politie.

 

De feiten waarom wel voorlopige hechtenis is toegelaten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

feiten > 4 jaar gevangenisstraf;

feiten artikel 67 lid 1 sub b van het Wetboek van Strafvordering;

feiten artikel 67 lid 1 sub c van het Wetboek van Strafvordering;

geen vaste woon- of verblijfplaats.

 

Feiten > 4 jaar gevangenisstraf

De eerste categorie waarop voorlopige hechtenis is toegestaan, is in het geval van strafbare feiten waarop volgens de omschrijving in de wet een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. Bepalend is in dit geval dus de maximale gevangenisstraf zoals dat per feit in de wet is opgenomen.

 

Feiten artikel 67 lid 1 sub b van het Wetboek van Strafvordering

De tweede categorie waarop voorlopige hechtenis is toegestaan, is in de gevallen zoals genoemd in artikel 67 lid 1 sub b van het Wetboek van Strafvordering. In dit artikel worden een aantal specifieke strafbare feiten genoemd die niet onder de eerste categorie vallen. Het gaat hierbij om onder meer de volgende strafbare feiten: verspreiden van een opruiend geschrift, bedreiging, belaging, afdreiging, verduistering, flessentrekkerij, schuldheling, schuldwitwassen (let op: dit zijn niet alle strafbare feiten die genoemd zijn in artikel 67 lid 1 sub b van het Wetboek van Strafvordering).

 

Feiten artikel 67 lid 1 sub c van het Wetboek van Strafvordering

De derde categorie waarop voorlopige hechtenis is toegestaan, is in de gevallen zoals genoemd in artikel 67 lid 1 sub c van he Wetboek van Strafvordering. In dit artikel worden nog een aantal specifieke strafbare feiten uit bijzondere wetten genoemd die eveneens niet onder de eerste categorie vallen maar waar wel voorlopige hechtenis is toegestaan. Het gaat in dit geval om onder meer de volgende feiten: dood of zwaar lichamelijk letsel bij rijden onder invloed, het zonder vergunning exploiteren van speelautomaten en de overdracht van wapens en munitie ((let op: dit zijn niet alle strafbare feiten die genoemd zijn in artikel 67 lid 1 sub c van het Wetboek van Strafvordering).

 

Geen vaste woon- of verblijfplaats

De vierde categorie waarin voorlopige hechtenis is toegestaan is in de gevallen waarin er geen vaste woon- of verblijfplaats is. Indien de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland en hij/zij heeft een feit gepleegd waarop een gevangenisstraf is gesteld, dan is de voorlopige hechtenis eveneens toegestaan.

 

Terug naar de uitnodigingsbrief voor het verhoor

Terug naar de uitnodigingsbrief van de politie voor het politieverhoor, u bent namelijk uitgenodigd om een verklaring af te leggen. Zoals aangegeven geldt het bovenstaande voor de aangehouden verdachte, u bent een uitgenodigde verdachte. De kans bestaat natuurlijk altijd dat de politie u alsnog gaat aanhouden maar in de praktijk is dit niet de alledaagse gang van zaken. U moet er wel van bewust zijn dat als u verdacht wordt van een feit waarop de voorlopige hechtenis is toegelaten, dat dit wel kan zou kunnen voorkomen in een enkel geval. Bespreek dit altijd met uw advocaat.

Wordt u niet aangehouden, dan verlaat u na het afleggen van uw verklaring samen met uw advocaat ‘gewoon’ weer het politiebureau. Het uitgangspunt in ons rechtstelsel is namelijk dat de verdachte zijn proces in vrijheid mag afwachten. Een strafrechtadvocaat kan u in dit gehele proces van raad en daad voorzien en uw vragen beantwoorden. Zoals aangegeven heeft u de mogelijkheid om zich gedurende het politieverhoor bij de politie te laten bijstaan door een advocaat.