Advocaat bij het politieverhoor: de uitnodigingsbrief

De uitnodiging voor het verhoor bij de politie

De uitnodiging voor verhoor bij de politie

U wordt door de politie aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit en de politie wil u hierover gaan horen, het zogenoemde politieverhoor. De politie kan overgaan tot aanhouding (op heterdaad dan wel buiten heterdaad) van u als verdachte, maar de politie kan er ook voor kiezen om u een uitnodigingsbrief te sturen voor het verhoor.

In het laatste geval, het geval waarin de politie u als verdachte een uitnodigingsbrief stuurt, ontvangt u van de politie een brief met als onderwerp: “Uitnodiging voor verhoor”.  U wordt in deze brief verzocht om op een bepaald moment te verschijnen in het politiebureau waar het verhoor zal gaan plaatsvinden en u wordt erop gewezen van welk strafbaar feit u verdacht wordt.

 

Rechten en plichten van de verdachte

De politie is verplicht om u voorafgaand aan het verhoor te wijzen op uw rechten en plichten. In enkele gevallen treft u bij de brief dan ook de folder “U wordt verdachte van een strafbaar feit” aan (te downloaden via deze link: verdachte bij politieverhoor). In deze folder staan uw rechten en plichten vermeld en wordt u erop gewezen wat er gaat gebeuren met uw zaak nadat u bent verhoord.

U bent als verdachte niet verplicht om gehoor te geven aan het verzoek van de politie, maar als u niet verschijnt dan bestaat er wel de mogelijkheid dat de politie tot aanhouding over zal gaan. De politie wijst u in de brief ook op deze mogelijkheid:

“Als u niet op genoemd tijdstip verschijnt, houdt u er dan rekening mee dat u op enig moment kunt worden aangehouden.”

 

Bijstand advocaat voorafgaand en tijdens het politieverhoor

U heeft besloten dat u liever niet van uw bed gelicht wilt worden en dat u zich vrijwillig gaat melden bij het politiebureau om uw verklaring af te leggen. Ook in het geval u wordt uitgenodigd door de politie voor verhoor heeft u het recht om een advocaat te raadplegen voorafgaande aan het verhoor. Daarnaast bestaat er vanaf 1 maart 2016 het recht voor iedere verdachte om zich te laten bijstaan tijdens het politieverhoor door een strafrechtadvocaat.

Als u een advocaat inschakelt dan zijn de kosten daarvan voor uw rekening. Mocht uw zaak uiteindelijk geseponeerd worden (u wordt niet verder vervolgd door justitie) of mocht u worden vrijgesproken, dan wel ontslagen worden van alle rechtsvervolging dan bestaat er de mogelijkheid om de door u gemaakte kosten terug te vorderen van de Nederlandse Staat.

Voorafgaand aan het verhoor zal de strafrechtadvocaat samen met u de verdedigingsstrategie bepalen en zal de advocaat u goed voorbereiden op het politieverhoor. De advocaat zal zich melden bij de politie zodat deze ook op de hoogte zijn van de aanwezigheid van uw strafrechtadvocaat bij het verhoor.

De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor wordt nog wel eens onderschat door personen die als verdachte worden aangemerkt door de politie, dit ten onrechte. De politie heeft als doel waarheidsvinding en mag daarbij geen pressie uitoefenen op de verdachte, zij hebben voorafgaand aan het verhoor een verhoorplan opgesteld en uw verklaring kan deel uitmaken van de bewijsvoering van het strafbare feit. Onderschat de uitnodiging niet en ga goed voorbereid naar het verhoor, bijstand van een gespecialiseerde advocaat bij het politieverhoor kan wel degelijk het verschil maken.