Advocaat bij het politieverhoor: De uitgenodigde en toch aangehouden verdachte van een misdrijf

Uw strafrechtadvocaat bij het politieverhoor

De uitgenodigde en toch aangehouden verdachte

U heeft een brief ontvangen van de politie dat er door iemand aangifte is gedaan van een strafbaar feit en dat u in dit kader als verdachte gehoord dient te worden. De politie heeft aangegeven dat ze u willen horen en dat ze u gaan aanhouden als verdachte. Een van de vele vragen die bij u opkomt is of de politie dit wel mag doen? In dit artikel probeer ik antwoord te geven op uw vragen naar aanleiding van de door u ontvangen oproep voor het politieverhoor.

Een persoon mag op verdenking van het plegen van een strafbaar feit door de politie worden aangehouden teneinde te worden gehoord als verdachte op het politiebureau, het zogenaamde politieverhoor. De verdenking kan ontstaan of volgen uit het waarnemen van strafbaar gedrag, maar ook uit verklaringen van bijvoorbeeld getuigen of op basis van anonieme tips die gedaan zijn bij de politie. Er zijn nog veel meer voorbeelden denkbaar wanneer er sprake kan zijn van een verdenking, dit zijn slechts enkele voorbeelden.

De aangehouden verdachte

Indien u bent aangehouden dan mag de politie in eerste instantie u als verdachte maximaal negen uren vasthouden op het politiebureau voor het afleggen van het politieverhoor. Het is van belang om te weten dat de nachtelijke uren niet meetellen in dit tijdsvlak.

Voorafgaand aan het verhoor krijgt u de mogelijkheid om een advocaat te spreken. Het spreken van een advocaat wordt consultatiebijstand genoemd. Deze advocaat kan u ook tijdens het politieverhoor bijstaan en zal dan samen met u in de verhoorkamer aanwezig zijn. De strafrechtadvocaat zal u dus voorafgaand en tijdens het verhoor rechtsbijstand verlenen. Daar waar nodig is zal de advocaat tijdens het verhoor ingrijpen.

Het politieverhoor

Bij aanvang van het verhoor wordt u medegedeeld waarvan u verdacht wordt en wordt tevens aangegeven dat u niet verplicht bent om antwoorden te geven op de vragen die de politie tijdens het politieverhoor aan u zal stellen. De aanwezigheid van uw strafrechtadvocaat wordt opgemerkt en daar wordt ook een aantekening van gemaakt in uw verklaring.

Na afloop van uw politieverhoor krijgt u de mogelijkheid om samen met uw strafrechtadvocaat de verklaring door te lezen. Staan er dingen in uw verklaring die u niet zo verklaart heeft of die gewoon niet goed op papier terecht zijn gekomen, dan kunt u daar een opmerking over maken. Ook hier zal uw advocaat u bij helpen en u rechtsbijstand verlenen. Staat na alle op- en/of aanmerkingen uw verklaring correct op papier dan krijgt u de mogelijkheid om uw verklaring te ondertekenen. Na het ondertekenen van uw verklaring is het politieverhoor ten einde. Het kan zijn dat de politie u op een later moment nog nadere vragen wenst te stellen, er zal dan een nieuwe politieverhoor aanvangen en ook hier kunt u zich weer laten bijstaan door een advocaat.

Bijstand advocaat tijdens het politieverhoor

Als u bent aangehouden op het politiebureau dan heeft u recht op een advocaat. U kunt gebruik maken van een piketadvocaat maar u heeft ook de mogelijkheid om een door u uitdrukkelijk gekozen advocaat te raadplegen. Deze uitdrukkelijk gekozen advocaat wordt ook wel de voorkeursadvocaat genoemd. Zoals aangegeven zal de strafrechtadvocaat u voorafgaand aan het verhoor consultatiebijstand verlenen en tijdens het verhoor zal deze strafrechtadvocaat u rechtsbijstand verlenen en aanwezig zijn bij het politieverhoor.

Bent u dus aangehouden door de politie en weet u niet wat u moet dan, neem dan in ieder geval direct contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat om uw kansen en de mogelijkheden te bespreken.