bijstand advocaat bij politieverhoor : Consultatierecht & Opiumwet

Het Gerechtshof Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak over de Opiumwet, waarbij het consultatierecht is geschonden bij politieverhoor

Vormverzuim politieverhoor over schending Opiumwet

Verdachte werd in deze zaak verdacht van medeplegen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. De advocaat van de verdachte verwijst naar de Salduz-rechtspraak, aangezien verdachte door de politie is verhoord voordat hij zijn raadsman had gesproken, wat volgens de advocaat in strijd is met het consultatierecht (recht op contact advocaat voorafgaand aan politieverhoor). De advocaat heeft verder betoogd dat verdachte geen afstand heeft gedaan van zijn recht op consultatie van een raadsman voor het eerste verhoor. Ook moet op grond rapportages van een psycholoog en de reclassering worden aangenomen dat verdachte als een zwakbegaafd en kwetsbaar persoon kan worden aangemerkt en dat hij ten tijde van zijn verhoren in een slechte lichamelijke toestand verkeerde.

Het Gerechtshof Amsterdam  oordeelde dat verdachte recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak die zich uitstrekt tot het recht op rechtsbijstand tijdens het opsporingsonderzoek. Het Gerechtshof voegt hier aan toe dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft overwogen dat het gebruik van verklaringen afgelegd gedurende het politieonderzoek inbreuk kan maken op het recht op een eerlijk proces, indien de verdachte voorafgaand aan het afleggen van die verklaringen geen toegang heeft gehad tot een advocaat. Dit was hier het geval.

Het Gerechtshof oordeelde dat behoedzaam dient te worden omgegaan met bekennende verklaringen afgelegd door kwetsbare en of zwakbegaafde personen. Uit de processen-verbaal van de verhoren van de verdachte blijkt dat de verdachte op vragen van de verbalisanten steeds uitgebreid antwoord heeft gegeven, waarbij door hem veel informatie is gegeven. Uit niets is gebleken dat de verdachte woorden in de mond zijn gelegd, dat hij op ontoelaatbare wijze in een bepaalde richting is gestuurd of dat sprake is geweest van ongeoorloofde druk gedurende de verhoren.  Het Gerechtshof komt al met al tot de beslissing dat er fouten zijn gemaakt voorafgaand aan het politieverhoor en dat er sprake is van een vormverzuim. Het Gerechtshof is van oordeel dat aan dat verzuim geen gevolgen dienen te worden verbonden, nu de verdachte ook na het contact met zijn advocaat verklaringen heeft afgelegd waarin hij zichzelf en anderen heeft belast.

Een advocaat kan u als geen ander bijstaan indien u zich herkent in bovengenoemde zaak. De advocaat kan u goed voorbereiden voorafgaand aan het politieverhoor en kan u bijstand verlenen tijdens het politieverhoor. De advocaat zal ervoor zorgen dat de politie geen ongeoorloofde druk op u uitoefent tijdens het politieverhoor en kan zo, u recht op een eerlijk proces, ondersteunen.

Als u het formulier invult neemt een ervaren politieverhoor advocaat vrijblijvend contact met u op.
Klik hier voor de uitspraak.

 

Geschreven door Juridisch medewerker
Op