Het politieverhoor naar aanleiding van melding huiselijk geweld

Het politieverhoor naar aanleiding van melding huiselijk geweld

Strafrechtadvocaat verleent bijstand aan verdachte van huiselijk geweld.

Een onrustige nacht bij een jong stel dat sinds een half jaar samen een huis heeft gekocht én in dat huis samenwoont. Het stel krijgt ruzie omdat de vrouw zou zijn vreemd gegaan en de man is daar achter gekomen. De ruzie vangt aan met een woordenwisseling maar loopt al snel uit de hand. Een deur wordt kapot geslagen, er wordt gedreigd met een mes, de man waar overspel mee is gepleegd verschijnt ten tonele… het schouwspel dreigt verder uit de hand te lopen maar ‘gelukkig’ komt de politie op tijd ter plaatse.

 

Aanhouding verdachte op heterdaad

De verdachte wordt door de politie op heterdaad aangehouden. De jongeman is gewond geraakt en bloed hevig, op het politiebureau wordt de wond door een arts bekeken en verzorgd. De verdachte mag zich wat opfrissen en hem wordt gevraagd of hij een strafrechtadvocaat wil consulteren.

 

Consultatiebijstand door de strafrechtadvocaat

Voorafgaand aan het verhoor mag de verdachte een strafrechtadvocaat consulteren. De strafrechtadvocaat brengt een bezoek aan het politieverhoor en het gesprek met de strafrechtadvocaat vindt in een vertrouwelijke setting plaats. Bij dit gesprek is geen medewerker van de politie aanwezig: enkel de verdachte en de strafrechtadvocaat.

Tijdens de consultatiebijstand komt de verdenking aan de orde, de strafrechtadvocaat legt de procedure uit en geeft aan hoe lang ze de verdachte vast kunnen houden op het politiebureau. De strafrechtadvocaat en de verdachte zullen samen bespreken welke strategie gekozen wordt voor het politieverhoor: verklaren of zwijgen.

 

Het politieverhoor en de strafrechtadvocaat

Voorafgaand aan het verhoor heeft de strafrechtadvocaat contact gehad met de politie. Er worden tijden afgesproken over de aanvang van het verhoor en soms geeft de politie wat extra informatie over de verdenking van de verdachte.

De strafrechtadvocaat is doorgaans aanwezig bij het verhoor. Tijdens het verhoor kan alsnog overleg plaatsvinden tussen de verdachte en de strafrechtadvocaat. De politie biedt de verdachte hier de mogelijk toe en zal de ruimte verlaten of de verdachte en de strafrechtadvocaat naar een aparte kamer begeleiden alwaar zij vertrouwelijk met elkaar kunnen praten.

Indien een politieverhoor meerdere dagen duurt zal dit in overleg met de strafrechtadvocaat gebeuren en in het bijzijn van de strafrechtadvocaat. Ten tijde van de corona werd deze verhoorbijstand ook wel telefonisch verleend en in sommige gevallen gebeurt dit nog steeds telefonisch.

 

De strafrechtadvocaat en het vervolg van de procedure

Als alle verklaringen correct op papier zijn gekomen, wordt de zaak ingestuurd naar de officier van justitie. De officier zal een beslissing nemen over wat er met de zaak gaat gebeuren. Het is van belang dat de verdachte direct contact opneemt met zijn of haar strafrechtadvocaat om het vervolg van de procedure te bespreken. Dit kan het geval zijn als er een dagvaarding wordt uitgevaardigd of een uitnodiging voor een OM-zitting is verstuurd. In het laatste geval is de officier van justitie voornemens om aan de verdachte een strafbeschikking op te leggen om strafvervolging te voorkomen. In alle gevallen is het van belang om tijdig contact op te nemen met de strafrechtadvocaat en je van juridisch advies te voorzien.

 

Bijstand ter zitting door strafrechtadvocaat

De verdachte van het huiselijk geweld in deze zaak was een ontkennende maar meewerkende verdachte en is met een dagvaarding naar huis gestuurd. De politierechter zal op korte termijn moeten oordelen of deze jongeman zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld, hij zal worden bijgestaan ter zitting door zijn strafrechtad

Geschreven door Juridisch medewerker
Op