Het politieverhoor na het aantreffen van een hennepkwekerij

Politieverhoor na het aantreffen van een hennepkwekerij

Proces van aantreffen van de kwekerij, het politieverhoor en de beslissing van de officier van justitie.

We zien op Facebook en andere social media meerdere keren per maand en soms wel per week berichten over aangetroffen hennepkwekerijen en drugsafval. In deze korte nieuwsberichten wordt meestal kort weergegeven hoeveel planten er zijn aangetroffen en of er verdachten zijn aangehouden. Maar wat betekent dit nu in de praktijk?

 

Redelijk vermoeden van schuld

De politie mag niet zomaar ieder willekeurig pand betreden om te kijken of er een hennepkwekerij aanwezig is. De politie mag dit pas als er een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat er activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met de opiumwet. Als er bijvoorbeeld een tip bij de politie binnenkomt dat er op een bepaald adres een hennepkwekerij is, dan moet er nog wel nader onderzoek gedaan worden door de politie voordat ze ook daadwerkelijk binnen mogen treden. Dit nadere onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een warmtemeting of een blokmeting (elektriciteit).

 

Als er voldoende is om van een redelijk vermoeden van schuld te spreken, dan vraagt de politie aan de officier van justitie een machtiging tot binnentreden en gaan ze ‘ter plaatse’. Als er bij het aantreffen van de kwekerij ook mensen worden aangetroffen dan worden deze in de regel aangehouden op verdenking van enige betrokkenheid bij de kwekerij. Ook de verhuurder van een pand wordt met enige regelmaat aangehouden of uitgenodigd voor verhoor om een verklaring af te leggen over zijn betrokkenheid bij het pand.

 

De aangehouden verdachte

De aangehouden verdachte wordt meegenomen naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring, het zogenoemde politieverhoor. Alvorens het politieverhoor zal plaatsvinden krijgt de aangehouden verdachte de mogelijkheid om met een strafrechtadvocaat te spreken, dit wordt ook wel de consultatiebijstand genoemd. De strafrechtadvocaat mag ook bij het politieverhoor zelf aanwezig zijn om bijstand te verlenen tijdens het politieverhoor.

 

De politie zal tijdens dit verhoor vragen stellen aan de verdachte over zijn of haar betrokkenheid bij de hennepkwekerij. Het kan heel goed zijn dat er mensen worden aangehouden dit achteraf gezien geen enkele betrokkenheid hebben gehad, maar dit is op voorhand niet uit te sluiten en de politie neemt daarom het zekere voor het onzekere: ze nemen iedereen op de plaats delict uit voorzorg mee.

 

De uitgenodigde verdachte

In veel gevallen worden kwekerijen aangetroffen in panden die verhuurt zijn. In dat geval wordt de eigenaar van het pand doorgaans ook uitgenodigd om een verklaring af te leggen over zijn betrokkenheid bij de hennepkwekerij, of om na te gaan aan wie het pand verhuurt is om zo de daadwerkelijke eigenaar van de kwekerij op te sporen.

 

De uitgenodigde verdachte kan zich ook laten bijstaan tijdens het politieverhoor door een strafrechtadvocaat. De uitgenodigde verdachte kan echter enkel op eigen kosten een strafrechtadvocaat raadplegen en heeft geen recht op een piketadvocaat. Als de uitgenodigde verdachte een eigen strafrechtadvocaat meeneemt naar het verhoor, dan mag deze advocaat vanzelfsprekend ook bij het politieverhoor aanwezig zijn.

 

Na het politieverhoor

Na het politieverhoor wordt de zaak ingezonden naar de officier van justitie. De officier van justitie gaat beoordelen of er voldoende bewijsmiddelen aanwezig zijn in het dossier om de vervolging voor te zetten. De verdachte wordt in dit geval dan uitgenodigd voor een OM-zitting of hij ontvang een dagvaarding om te verschijnen voor de Politierechter. In beide gevallen kan de verdachte zich laten bijstaan ter zitting door een strafrechtadvocaat. Mocht de verdachte ten onrechte als verdachte worden aangemerkt, dan ontvangt hij/zij bericht dat zijn zaak geseponeerd is. Als er kosten gemaakt zijn voor de rechtsbijstand, dan kan een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend bij de overheid. Ook hierbij kan de strafrechtadvocaat u van dienst zijn.

 

Geschreven door Juridisch medewerker
Op