Geen cautie bij politieverhoor bijstand politieverhoor

Het Gerechtshof Arnhem heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij een minderjarige verdachte bij een politieverhoor verklaringen heeft afgelegd, zonder dat hij was gewezen op zijn zwijgrecht.

Geen cautie bij poging zware mishandeling

Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot zware mishandeling. Verdachte heeft namelijk geprobeerd met een stanleymes zijn achterbuurman te snijden/steken. Verdachte is hierna door verbalisanten aangehouden. Verdachte is vervolgens verhoord door de politie. Tijdens dit politieverhoor is geen cautie (recht om te zwijgen) gegeven. Later is verdachte eveneens verhoord door de politie, nadat hij wel op zijn zwijgrecht was gewezen.

Verdachte is dus, zonder dat hem de cautie was gegeven, door de politie verhoord. Volgens de advocaat moeten de verklaringen die tijdens dit politieverhoor zijn verzameld worden uitgesloten van bewijs aangezien deze niet rechtmatig zijn verkregen volgens de advocaat van de verdachte. Ook hebben de verbalisanten uitlevering van het mes waarmee gestoken/gesneden is gevorderd, terwijl deze vordering tot stand kwam na het onrechtmatig binnentreden van de woning en zonder dat aan de verdachte cautie was gegeven. De advocaat is van mening dat ook het verkrijgen van het mes en het daarop gevolgde onderzoek moet leiden tot bewijsuitsluiting.

Het Gerechtshof Arnhem is van oordeel dat de zonder voorafgaande cautie afgelegde verklaring van de verdachte bij zijn aanhouding ten overstaan van de verbalisanten, niet als bewijs gebruikt kan worden. Het Gerechtshof stelt zich op dit standpunt aangezien deze verklaring van de verdachte op onrechtmatige wijze tot stand is gekomen. Het Gerechtshof oordeelt hetzelfde over de uitlevering van het mes, met de aan de onrechtmatige verkrijging van dat mes verbonden onderzoeksresultaten. Ook dit wordt door het Gerechtshof uitgesloten als bewijs.

Na het verhoor van de politie waarbij geen cautie was gegeven, hebben er nog meer politieverhoren plaatsvinden nadat verdachte wél op zijn zwijgrecht was gewezen. De bewijsmiddelen die hierdoor aan het licht zijn gekomen tellen uiteraard wel mee als bewijsmiddel.

Kortom, in deze zaak is het dankzij de bijstand van een advocaat gelukt om belastende bewijsmiddelen uit te sluiten als bewijs, aangezien deze onrechtmatig zijn verkregen. Een advocaat kan u, dankzij zijn of haar jarenlange ervaring, bijstaan indien u iets soortgelijks is overkomen. De advocaat zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken.

Als u het formulier invult neemt een goede en ervaren advocaat vrijblijvend contact met u op.

Klik hier voor de uitspraak.