Een dag uit het leven van een strafrechtadvocaat: het politieverhoor

Gespecialiseerde strafrechtadvocaat verleent rechtsbijstand voor en tijdens politieverhoor

Voorafgaand en tijdens het politieverhoor rechtsbijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Een strafrechtadvocaat is een veelzijdig beroep. Het is rennen en stilstaan, letterlijk en figuurlijk. We rijden het hele land door om verdachten bij te staan bij OM-zittingen, we houden pleidooien bij  rechtbanken en we adviseren over het wel of niet in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de rechter. We worden door potentiële cliënten benaderd om hun te helpen als er veelal al een dagvaarding of een uitnodiging voor een OM-zitting is ontvangen. Maar wist u, dat u ook al eerder hulp van een advocaat kan inschakelen?!

 

Uitnodiging voor een politieverhoor

Gelukkig worden we de laatste tijd steeds vaker eerder in het strafproces om hulp gevraagd. Steeds vaker krijgen we mensen aan de telefoon met de vraag: ik ben uitgenodigd voor een politieverhoor, wat moet ik nu? Moet ik alleen naar het verhoor gaan, moet ik maar ‘gewoon’ zeggen wat er is gebeurd en ga zo maar door. Dit zijn echter cruciale vragen die niet zomaar even beantwoord kunnen worden. Het is goed dat u contact op heeft genomen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, deze strafrechtadvocaat kan samen met de u de stappen van het strafproces doornemen en u adviseren in uw strafzaak.

 

Advocaat aanwezig bij het politieverhoor

Als u wilt dat er aan advocaat aanwezig is bij het politieverhoor dan neemt u contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De zaak wordt besproken en de advocaat neemt contact op met de politie om aan te geven dat hij/zij het verhoor als advocaat van de verdachte zal bijwonen. Mocht het verhoor gepland zijn op een moment dat u als verdachte niet kan of op een moment dat de advocaat verhinderd is, dan zal de advocaat tevens contact met de politie opnemen om een nieuwe datum in te plannen voor het politieverhoor. Veelal gebeurt dit in goed overleg met de desbetreffende politieagent die het politieverhoor zal afnemen.

 

De advocaat zal u begeleiden naar het politiebureau en hij/zij zal u tevens begeleiden ten tijde van het politieverhoor. Daar waar mogelijk en noodzakelijk is zal de advocaat ingrijpen tijdens het politieverhoor. U staat er in ieder geval niet alleen voor want u heeft rechtsbijstand van uw advocaat tijdens het verhoor. In sommige gevallen is het nodig dat er een vervolgafspraak gemaakt wordt, ook deze afspraken worden in overleg met u en uw strafrechtadvocaat gemaakt.

 

Na afloop van het politieverhoor    

Als uw verklaring op papier staat en u heeft deze samen met uw advocaat goed doorgelezen, daar waar nodig zijn nog wat op- en aanmerkingen gemaakt en door de politie aangepast, dan ondertekent u uw verklaring en wordt deze ingestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie gaat uw zaak beoordelen en zal een vervolgingsbeslissing nemen: seponeren, oproepen voor een OM-zitting of dagvaarden bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer van de rechtbank. In alle gevallen is het raadzaam om direct weer contact met uw strafrechtadvocaat op te nemen om het vervolg van uw strafzaak met elkaar te bespreken en afspraken te maken omtrent de bijstand ter zitting.

Geschreven door Juridisch medewerker
Op