Het politieverhoor: de rol van uw advocaat tijdens het verhoor

Het politieverhoor: de rol van uw advocaat tijdens dit verhoor

Rechtsbijstand van een advocaat voorafgaand, ten tijde en na afloop van het politieverhoor. De uitgenodigde verdachte en zijn/haar raadsman.

De uitnodigingsbrief voor het politieverhoor

Post, we krijgen het vandaag de dag bijna niet meer. Op zondag (ja, op zondag) vallen de reclamefolders in de bus, soms een verdwaalde brief van de Gemeente of een andere instantie, heel soms een brief dat we winnaar zijn geworden van een prachtige waardebon bij de plaatselijke bakker omdat we met onze postcode meespelen in een loterij… Maar die brief met dat logo van de politie boven in de hoek, die brief verwachten we eigenlijk niet.

En wat staat er nou in zo’n brief? Op zich niet heel erg veel. U wordt verdacht van een strafbaar feit, u bent aangemerkt als verdachte en daarom wordt u uitnodig voor het afleggen van een verklaring ten overstaan van de politie. U heeft het recht om op eigen kosten een advocaat te raadplegen u tijdens het verhoor van rechtsbijstand te laten voorzien.

 

Consultatiebijstand voorafgaand aan het politieverhoor

Na aanleiding van de brief van de politie neemt u contact op met een advocaat om de tegen u gerezen verdenking te bespreken. Dit gesprek voorafgaand aan het verhoor wordt in vakjargon ook wel de consultatiebijstand genoemd. U bespreekt de verdenking met de advocaat en bepaalt de strategie van uw strafzaak. De advocaat adviseert u of u zich op uw zwijgrecht kunt beroepen of misschien toch beter een verklaring af kan leggen. Een goede voorbereiding voorafgaand aan het verhoor is essentieel en wordt vaak onderschat.

 

Het vaststellen van de identiteit voorafgaand aan het verhoor

U meldt zich samen met uw advocaat op het afgesproken tijdstip bij het desbetreffende politiebureau. Voorafgaand aan het verhoor heeft de politie de taak om de identiteit van u als verdachte vast te stellen. De politie heeft hiervoor een methode genaamd Progis. Dit betekent dat van u vingerafdrukken en gelaatsfoto’s worden gemaakt teneinde uw identiteit vast te stellen voor de zogenoemde strafrechtketen. Veel mensen vinden dit spannend, maar het is nou eenmaal protocol en het hoort er bij. De advocaat mag niet in alle gevallen bij deze procedure aanwezig zijn, zeker in verband met corona en de kleine vertrekken waar de Progis-apparaten staan opgesteld.

 

Het daadwerkelijke politieverhoor

De politie maakt bij het afnemen van het verhoor gebruik van verhoorplannen. Verhoorplannen bestaan uit een sociaal verhoor en een inhoudelijk verhoor, het zogenoemde zaaksgerichte verhoor.

Deze tweedeling is niet zo rechtlijnig als het doet lijken… Tijdens het sociale verhoor kunnen namelijk wel vragen gesteld worden die rechtstreeks invloed kunnen hebben op de verdenking zonder dat u dat door heeft… Het zijn vragen die betrekking hebben op uw leefsituatie, financiële situatie, opleiding en huisvesting, maar ook of er sprake is van verslaving of bijvoorbeeld financiële schulden. Uw advocaat zal dit met u bespreken en kan indien nodig ingrijpen mocht de situatie dat verlangen.

 

Zaaksgerichte / inhoudelijke politieverhoor

Als het sociaal verhoor is afgerond vangt de politie aan met het zaaksgerichte, ook wel het zaakinhoudelijke verhoor. Tijdens dit gedeelte worden u vragen gesteld die direct betrekking hebben op de tegen u gerezen verdenking. U bent nog steeds niet verplicht om antwoord te geven de vragen. Tijdens dit verhoor wordt het bewijs dat de politie tegen u heeft gepresenteerd en wordt u in de mogelijkheid gesteld om hier op te reageren. Of u antwoord wens te geven op deze vragen heeft u als het goed is op voorhand met uw advocaat besproken en anders kunt u altijd een time-out vragen tijdens het verhoor. Het is wel van belang dat u uw advocaat op voorhand juist informeert anders is een goede voorbereiding een praktisch onmogelijk taak.

 

Na afloop van het politieverhoor

Als uw verklaring op papier staat dan heeft u de mogelijkheid om deze samen met uw advocaat door te lezen. Als er op- en aanmerkingen zijn dan kunnen deze met de politie worden besproken. Het is uw verklaring en u en uw advocaat zullen de verklaring kritisch bekijken en pas als uw verklaring goed op papier staat, gaat u over tot ondertekening van deze verklaring. Het wel of niet ondertekenen van deze verklaring kunt u vanzelfsprekend met uw advocaat bespreken.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de gespecialiseerde strafrechtadvocaten van ons kantoor. Heeft u een brief ontvangen, neem dan contact op zodat we de mogelijkheden van eventuele rechtsbijstand met u kunnen bespreken.