Schending regels tijdens politieverhoor bij verdenking zedendelict van halfbroer bij halfzusje?

Schending regels tijdens politieverhoor bij verdenking zedendelict van halfbroer bij halfzusje?

De rechtbank Limburg heeft op 15 februari 2018 uitspraak gedaan in een zaak over een zedendelict tussen een halfbroer en halfzusje, waarbij het politieverhoor een prominente rol speelde. 

Schending regels tijdens politieverhoor bij verdenking zedendelict van halfbroer bij halfzusje?

De verdachte in deze zaak stond terecht voor het plegen van seksuele handelingen met het slachtoffer, waaronder het binnendringen van het lichaam. De verdachte is de oudere halfbroer van het slachtoffer. De verdachte was destijds tussen de 12 en de 14 jaar en het slachtoffer tussen de 4 en 7 jaar oud.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De advocaat van de verdachte heeft gesteld dat er sprake is van schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, doordat de verdachte voorafgaand en tijdens het politieverhoor geen rechtsbijstand van een advocaat heeft gehad. Ook is de verdachte tijdens het politieverhoor niet bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger.

De advocaat stelt dat de verklaring die de verdachte heeft afgelegd zonder aanwezigheid van een advocaat of een wettelijke vertegenwoordiger, die hij heeft afgelegd tijdens het politieverhoor, van enorm gewicht is voor de onderhavige zaak, waarin het bewijs voor de rest alleen bestaat uit verklaringen van het slachtoffer, maar ook voor de toekomst van de verdachte. De advocaat bepleit hiertoe dat dit moet leiden tot bewijsuitsluiting, de verklaring van de verdachte tijdens het politieverhoor dient volgens de advocaat uitgesloten te worden van het bewijs.

 

Oordeel rechtbank Limburg

De rechtbank stelt dat het recht op consultatie van een toegevoegde advocaat en rechtsbijstand door zo’n advocaat tijdens het politieverhoor bij een niet-aangehouden verdachte niet automatisch bestaat, daarvan is  slechts sprake in het geval van bijzondere omstandigheden. De rechtbank stelt dat de verdachte op uitnodiging van de politie vrijwillig naar het politiebureau is gekomen. De verdachte en zijn moeder hebben voor dit politieverhoor een brochure ontvangen, waarin staat dat er de mogelijkheid bestaat dat de verdachte een advocaat kan raadplegen en mag meenemen naar het politieverhoor. De verdachte is vervolgens met zijn moeder naar het politieverhoor gekomen. De moeder en de verdachte hebben alvorens dit verhoor voldoende tijd gehad om zich te oriënteren ten aanzien van ernst van de verdenking en de eventuele wenselijkheid en mogelijkheid van rechtsbijstand. Bij aanvang van het politieverhoor is de verdachte gewezen op het zwijgrecht en is hij erop gewezen de mogelijkheid te hebben een advocaat te raadplegen en aanwezig te laten zijn. Vervolgens hebben zij de keuze gemaakt de moeder niet als wettelijke vertegenwoordigster bij het verhoor aanwezig te laten zijn. Daarnaast is de verdachte gehoord door speciaal daartoe opgeleide zedenrechercheurs. De rechtbank concludeert al met al dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden.  De rechtbank stelt dat er geen sprake is van schending van het Europese verdrag, waardoor er geen vormverzuim is en er dus geen sprake moet zijn van bewijsuitsluiting of enig andere sanctie.

De rechtbank legt de verdachte een voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 3 maanden op, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast worden bijzondere voorwaarden gesteld, zo moet de verdachte zich melden bij de jeugdreclassering, moet hij meewerken aan een psycho-educatie en behandeling gericht op zijn beperkingen samenhangend met zijn autisme en moet hij eventueel meewerken aan een noodzakelijke aanvullende ambulante behandeling. Tot slot moet de verdachte een schadevergoeding betalen.

 

Politieverhoor advocaat

Vormverzuimen kunnen leiden tot bewijsuitsluiting, wat er voor kan zorgen dat er niet voldoende bewijsstukken overblijven voor een bewezenverklaring, waardoor vrijspraak volgt. Een ervaren advocaat voor zedendelicten kan u bijstaan indien u wordt verdacht van een soortgelijk misdrijf en kan u bijstaan vooraf, tijdens en na het politie verhoor. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren politieverhoor advocaat voor zedendelicten vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en tevens op basis van pro deo!