Schending consultatierecht voor politieverhoor over witwassen leidt tot bewijsuitsluiting

Schending consultatierecht voor politieverhoor over witwassen leidt tot bewijsuitsluiting

Op 18 augustus 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een zaak over witwassen, waarbij een schending plaatsvond van het consultatierecht.

Schending consultatierecht voor politieverhoor over witwassen leidt tot bewijsuitsluiting

De verdachte in deze zaak is in eerste instantie op verdenking van betrokkenheid bij een hennepkwekerij aangehouden door de politie. Vervolgens is de verdachte tijdens een politieverhoor verhoord over meerdere aan hem tenlastegelegde feiten, namelijk over het bezit van harddrugs en witwassen.

 

Verweer advocaat voor politieverhoor

De advocaat van de verdachte heeft bepleit dat de verklaring van de verdachte die is afgelegd tijdens het politie verhoor, niet voor het bewijs kan worden gebruikt, aangezien de verdachte voorafgaand aan dat politieverhoor geen gelegenheid heeft gehad tot consultatiebijstand. In het proces-verbaal van het desbetreffende politie verhoor is opgenomen dat er consultatiebijstand is geweest, maar niet dat die bijstand zag op de verdenken waarover de verdachte tijdens dit politieverhoor is verhoord. De advocaat geeft aan dat de verdachte is aangehouden in verband met de verdenking van betrokkenheid bij een hennepkwekerij. In het kader van deze verdenking heeft de verdachte daadwerkelijk consultatiebijstand gehad. Gedurende deze bijstand was het niet bekend dat de verdachte mede verdacht werd en verhoord zou worden over het bezit van cocaïne en witwassen. Voorafgaand aan het desbetreffende politieverhoor, met betrekking tot het bezit van harddrugs en witwassen, heeft de verdachte geen (gelegenheid tot) consultatiebijstand gehad. Naar het oordeel van de advocaat levert dat een onherstelbaar vormverzuim op, als gevolg waarvan het politie verhoor van het bewijs moet worden uitgesloten.

 

Standpunt rechtbank Noord-Holland

De rechtbank volgt het standpunt van de advocaat, dat de verdachte op verdenking van betrokkenheid bij een hennepkwekerij is aangehouden, waarvoor hij is voorgeleid aan de hulofficier van justitie en later ook in verzekering is gesteld. De rechtbank stelt dat uit het dossier niet blijkt dat tegen de verdachte is gezegd dat hij tevens werd verdacht van het bezit van harddrugs en witwassen en dat hij ook over die feiten zou worden verhoord tijdens het politieverhoor. De rechtbank acht het dan ook voorstelbaar dat de consultatiebijstand voorafgaand aan het politie verhoor enkel betrekking heeft gehad op de verdenking van betrokkenheid bij een hennepkwekerij.

De rechtbank stelt dat aan het begin van het politieverhoor aan de verdachte is medegedeeld dat hij ook werd verdacht van het bezit van harddrugs en de handel in harddrugs, waarop is gevraagd of hij opnieuw zijn advocaat wilde spreken, voordat hij aan het politie verhoor begon. De verdachte heeft hierop gezegd dat dat niet nodig was en dat hij wist wat hij moest zeggen, waarna het politieverhoor is gestart. De rechtbank oordeelt dan ook dat de verdachte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van zijn recht op consultatiebijstand met betrekking tot het bezitten van harddrugs en het handelen in harddrugs.

De rechtbank volgt wat betreft het witwassen echter volledig het standpunt van de advocaat van de verdachte. De rechtbank stelt dat wanneer de politie de verdachte tijdens het verhoor confronteert met aangetroffen geld en de verdenking van witwassen, de politie de verdachte opnieuw in de gelegenheid had moeten stellen om een advocaat te consulteren. Deze gelegenheid is aan de verdachte niet geboden, waardoor er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim. Het verweer van de advocaat wordt dan ook gevolgd. Als gevolg hierop wordt de politieverklaring, als uitwerking van het politieverhoor, met betrekking tot de verdenking tot witwassen, uitgesloten van het bewijs.

 

Politieverhoor advocaat

De advocaat van de verdachte heeft er, dankzij zijn pleidooi, voor gezorgd dat de afgelegde verklaring over witwassen tijdens het politie verhoor, dient te worden uitgesloten als bewijs. Bewijsuitsluiting kan er voor zorgen dat er niet voldoende bewijsstukken overblijven voor een bewezenverklaring, waardoor vrijspraak volgt. Een ervaren advocaat voor witwassen kan u bijstaan indien u wordt verdacht van een soortgelijk misdrijf en kan u bijstaan vooraf, tijdens en na het politieverhoor. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren politieverhoor advocaat vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.