Veroordeling medeplegen witwassen door gerechtshof Amsterdam, consultatierecht tijdens politieverhoor geldt niet met terugwerkende kracht

Veroordeling witwassen door gerechtshof Amsterdam

Op 22 juni 2017 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak over witwassen, waarbij het recht op een advocaat tijdens het politieverhoor werd aangehaald.

Veroordeling medeplegen witwassen door gerechtshof Amsterdam, consultatierecht tijdens politieverhoor geldt niet met terugwerkende kracht

Aan de verdachte is in deze zaak tenlastegelegd dat zij zich, voor een periode van vijf jaren, heeft schuldig gemaakt aan witwassen. Zij wordt er immers van verdacht met geld dat enig misdrijf afkomstig is woonlasten, luxe goederen en vakanties (naar onder andere de Malediven, Dubai, Aruba, Ibiza, Barcelona en Parijs) te hebben betaald.

Het gerechtshof Amsterdam zal moeten vaststellen of er sprake is van een vermoeden van witwassen. Indien dit het geval is mag de verdachte een verklaring geven voor de herkomst van het geld en de goederen, welke verklaring concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn.

De volgende bewijsstukken vloeien voort uit het onderzoek. De verdachte is van 2000 tot 2005 getrouwd geweest in algehele gemeenschap van goederen, na de scheiding heeft zij enkele miljoenen euro’s overgehouden. In 2010 heeft de verdachte een relatie gekregen met medeverdachte, welke in 2003 is veroordeeld voor het plegen van een overval, waarbij in totaal 1,9 miljoen euro buit is gemaakt. Bij de Belastingdienst zijn vanaf 2004 geen gegevens over inkomen, vermogen of bankrekeningen van de medeverdachte bekend. De verdachte heeft tijdens een politieverhoor verklaard het idee te hebben dat de medeverdachte inkomen verwierf in de horlogehandel, maar dat ze niet precies weet wat hij deed.

 

Standpunt gerechtshof Amsterdam

Door onderzoek is vast komen te staan dat de verdachte door de jaren heen, ten behoeve van de medeverdachte, honderdduizenden euro’s aan contante en girale betalingen heeft verricht voor onder andere huurlasten, luxe reizen en woninginrichting. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de door verdachte gedane betalingen contant zijn vergoed door uit de overval afkomstig geld. De verdachte en de politieverhoor advocaat van de verdachte stellen dat deze kosten zijn vergoed omdat zij nu eenmaal een liefdesrelatie hadden. Uit het onderzoek van de politie is gebleken, uit gesprekken met diverse personen, dat er redengevend bewijs is dat er sprake was van een witwasconstructie tussen de medeverdachte en verdachte. Daarnaast is vast komen te staan dat de verdachte tijdens haar relatie met medeverdachte ruim € 186.000 meer contact uitgeeft dan ze opneemt. Deze feiten en omstandigheden leiden tot het ernstige vermoeden dat huurkosten, woonlasten, huisraad en vakantiereizen met uit misdrijf afkomstig geld zijn gefinancierd. De verklaring die verdachte geeft voor de (legale) herkomst van het geld, biedt onvoldoende tegenwicht ten aanzien van het vermoeden van het plegen van het tenlastegelegde feit.

De medeverdachte is tijdens een politieverhoor gehoord, zonder bijstand van een advocaat. De politieverhoor advocaat heeft bepleit dat het recht op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor en de overige verhoren is ontnomen. Dit kan leiden tot een vormverzuim, wat weer kan leiden tot bewijsuitsluiting. Het Hof stelt dat in een arrest van 22 december 2015 is vastgesteld dat een verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor. Het Hof stelt eveneens dat de bepaling niet met terugwerkende kracht geldt. Het recht op bijstand van een advocaat bij een verhoor bij de politie geldt voor toekomstige gevallen, dus vanaf het wijzen van het arrest op 22 december 2015. De verhoren vonden plaats op 22 december 2015, waardoor er geen recht bestond op bijstand van een raadsman tijdens het verhoor bij de politie.

Oftewel, het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd. Het gerechtshof legt een gevangenisstraf op voor de duur van 7 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

 

Politieverhoor advocaat

Een advocaat kan u voor en tijdens uw verhoor bij de politie bijstaan. Een ervaren raadsman weet hoe hij u, in een soortgelijke zaak, het beste kan bijstaan. Op deze wijze wordt een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereikt. Wanneer u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat gratis contact met u opnemen voor uw politieverhoor over witwassen.