Verklaringen uit het politieverhoor over 53 handgranaten worden bevestigd in het verhoor bij de rechter-commissaris

Verklaringen uit het politieverhoor over 53 handgranaten worden bevestigd in het verhoor bij de rechter-commissaris

Op 22 juni 2017 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak over het bezit van 53 handgranaten, waarbij het politieverhoor centraal stond.

Verklaringen uit het politieverhoor over 53 handgranaten worden bevestigd in het verhoor bij de rechter-commissaris

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij 53 handgranaten, zijnde voorwerpen bestemd tot het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing, voorhanden heeft gehad. Dit is in strijd met de Wet Wapens en Munitie.

 

Standpunt van de advocaat van de verdachte

De verdachte is ter zake van het aan hem ten laste gelegde feit gehoord. De advocaat politieverhoor stelt zich op het standpunt dat de verdachte voor of bij zijn eerste en tweede politie verhoor na zijn aanhouding door de politie niet in contact is gebracht met een advocaat. De advocaat stelt dat de verdachte dus voorafgaande aan de verhoren geen ruimte heeft gehad om een advocaat te consulteren, wat in strijd is met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De advocaat stelt dat deze informatie over het politieverhoor later door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is bevestigd in het Salduz-arrest.

 

Standpunt van de rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat uit de processen-verbaal van het eerste en het tweede politie verhoor van de verdachte niet blijkt dat de verdachte op zijn recht om een advocaat te consulteren is gewezen, waardoor er sprake is van een vormverzuim, het standpunt van de advocaat van de verdachte wordt dan ook gevolgd. De rechtbank oordeelt dat dit verzuim niet haar oorzaak in een doelbewuste en grove veronachtzaming vindt van de belangen van de verdachte door of onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Daarnaast oordeelt de rechtbank dat bij het verhoor van de verdachte bij de rechter-commissaris wel een advocaat aanwezig was. Tijdens deze verhoren heeft de verdachte delen van de verklaringen van het politieverhoor bevestigd. Deze verklaringen en de rechtstreeks daaraan te koppelen gedeelten van de politieverhoren kunnen, namens het oordeel van de rechter, daarom wel worden toegelaten als bewijsmiddel. Al met al komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit te weten handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, strafbaar gesteld bij artikel 55 lid 3 onder a van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd. Aan de verdachte wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaren opgelegd.

 

Politieverhoor advocaat

De advocaat van de verdachte heeft er in deze zaak, dankzij zijn pleidooi, voor gezorgd dat er sprake was van een vormverzuim. Vormverzuim kan leiden tot bewijsuitsluiting, wat er voor kan zorgen dat er niet voldoende bewijsstukken overblijven voor een bewezenverklaring, waardoor vrijspraak volgt. Een ervaren advocaat voor verboden wapenbezit kan u bijstaan indien u wordt verdacht van een soortgelijk misdrijf en kan u bijstaan vooraf, tijdens en na het politie verhoor. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren politieverhoor advocaat vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.