Geen tolk bij politieverhoor zorgt voor bewijsuitsluiting

Geen tolk bij politieverhoor zorgt voor bewijsuitsluiting

Op 14 maart 2017 heeft de rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in een zaak over een politieverhoor, waarbij de tolk een belangrijk rol speelde.

Geen tolk bij politieverhoor zorgt voor bewijsuitsluiting

De verdachte stond in deze zaak terecht doordat hij een slachtoffer heeft gestoken met een mes en daarmee heeft geprobeerd hem te doden of zwaar te mishandelen, dan wel heeft mishandeld. Ook werd de verdachte ten laste gelegd dat hij het slachtoffer op dezelfde dag heeft mishandeld door hem te slaan.

 

Verweer van de advocaat voor mishandeling en poging doodslag

De advocaat heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat de verklaring van het slachtoffer bij de politie dient te worden uitgesloten van het bewijs, omdat het politieverhoor zonder de aanwezigheid van een tolk heeft plaatsgevonden. De advocaat haalt daarbij de ‘Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten’ aan, die volgens de advocaat geldig is bij een politieverhoor.

 

Oordeel van de rechtbank naar aanleiding van verweer van de advocaat

De rechtbank oordeelt ten aanzien van het verweer van de advocaat voor politieverhoren als volgt. De rechtbank stelt vast dat het slachtoffer (de aangever) zowel bij de politie is verhoord als bij de rechter-commissaris. Ook stelt de rechtbank vast dat het slachtoffer bij het politieverhoor geen bijstand heeft gehad van een tolk. Daarentegen blijkt uit de dossierstukken dat de aangever wel bijstand had van een tolk bij het verhoor bij de rechter-commissaris. De rechter volgt het standpunt van de advocaat, het politieverhoor zal niet voor het bewijs worden gebruikt. De rechtbank gaat derhalve uit van de uitgebreide verklaring die het slachtoffer heef afgelegd bij de rechter-commissaris.

De rechtbank oordeelt, aan de hand van het verhoor van onder andere drie getuigen, dat de verdachte de agressor is geweest, hij is de confrontatie aangegaan. De verdachte heeft het slachtoffer geslagen, heeft een mes uit zijn bus gehaald en heeft het slachtoffer daarmee gestoken. Tijdens het verhoor heeft de verdachte verklaard dat hij werd aangevallen door de aangever. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig, omdat de verklaring geen enkele steun vindt in de verklaringen van de drie onafhankelijke getuigen, die op hoofdlijnen gelijk en consistent verklaren. De verklaringen van de getuigen komen overeen met de verklaring van het slachtoffer.

De advocaat heeft een beroep gedaan op noodweer(exces) ten aanzien van de poging tot doodslag. Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat er geen sprake is geweest van een situatie waarin de verdachte het recht toekwam zich te verdedigen tegenover het slachtoffer, wordt het beroep op noodweer(exces) verworpen. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging doodslag en mishandeling en veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden en het betalen van een schadevergoeding van € 1.543,64.

 

Politieverhoor advocaat

De advocaat heeft er in deze zaak voor gezorgd dat de afgelegde verklaring tijdens het politieverhoor van het slachtoffer niet bijdraagt aan het bewijs doordat de aangever niet werd bijgestaan tijdens een tolk gedurende dit verhoor. In dit geval bleef er een verklaring over welke was afgelegd met bijstand van een tolk, bij de rechter-commissaris. In sommige gevallen zorgt uitsluiting van bewijs ervoor dat er niet voldoende bewijsstukken overblijven en dat er vrijspraak volgt. Een ervaren advocaat voor mishandeling of poging doodslag kan u bijstaan indien u wordt verdacht van een soortgelijk misdrijf. Wanneer u het contactformulier invult zal een ervaren politieverhoor advocaat vrijblijvend contact met u opnemen. Wij werken landelijk en op basis van pro deo.