Kosteloze rechtsbijstand geldt niet in alle gevallen

Kosteloze rechtsbijstand geldt niet in alle gevallen

De rechtbank Rotterdam heeft op 1 februari 2018 uitspraak gedaan in een zaak waarbij het politieverhoor centraal stond.

Kosteloze rechtsbijstand geldt niet in alle gevallen

In deze zaak stond een verdachte terecht, waarvan na controle op naleving van de Wegenverkeerswet is gebleken dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Als hij vervolgens voor dit feit wordt aangehouden wordt hem medegedeeld dat hij recht heeft op consultatiebijstand en (politie)verhoorbijstand, voor eigen rekening. Vervolgens doet de verdachte afstand van deze rechten, waarna hij een bekennende verklaring aflegt. Hij stelt immers dat hij wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat van de verdachte stelt dat de verklaring die de verdachte heeft afgelegd na zijn aanhouding van het bewijs moet worden uitgesloten, wegens een onherstelbaar vormverzuim. De advocaat stelt dat dit vormverzuim bestaat doordat de verdachte bij zijn aanhouding niet is gewezen op zijn recht op kosteloze rechtsbijstand.

 

Oordeel rechtbank Rotterdam

De rechtbank constateert allereerst dat aan verdachten een mededeling moet worden gedaan van het recht op rechtsbijstand (tijdens o.a. het politieverhoor). Sinds 1 maart 2017 kent de wet situaties voor aangehouden verdachten waarbij rechtsbijstand door de overheid wordt ingeschakeld en betaald. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij kwetsbare verdachten. De verdachte in deze zaak valt hier niet onder. Ook als er sprake is van een verdenking van een misdrijf waarop 12 jaar of meer gevangenisstraf is gesteld en als er sprake is van verdenking van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, is er sprake van kosteloze rechtsbijstand, tenzij de verdachte voorkeur geeft aan een door hem gekozen advocaat. Een gekozen advocaat is immers voor eigen rekening.

De verdachte is aangehouden ter zake van een feit waarop minder dan 12 jaar gevangenisstraf is gesteld en waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten. Op grond hiervan concludeert de rechtbank dat er volgens de geldende wetgeving geen recht bestond op kosteloze rechtsbijstand.

 

Strafoplegging

De rechtbank oordeelt dat de verdachte het openbaar gezag heeft ondermijnd door als bestuurder met een auto op de openbare weg te rijden, terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. De rechtbank ziet dit als een ernstig feit, waarmee de verdachte de verkeersveiligheid ter bescherming waarvan de regels inzake rijbewijzen zijn gegeven in gevaar heeft gebracht. Uit het strafblad van de verdachte blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld, waaronder voor feiten die betrekking hebben op de Wegenverkeerswet.

Al met al veroordeelt de rechtbank Rotterdam de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 weken, waarvan 1 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

 

Politieverhoor advocaat

Een ervaren strafrecht advocaat voor rijden zonder rijbewijs kan u bijstaan vooraf, tijdens en na het politieverhoor. Indien u vermoedt dat er sprake is van een vormverzuim kan een ervaren strafrechtadvocaat u bijstaan om dit te bewijzen. Hierdoor kan bewijs eventueel worden uitgesloten en is een veroordeling wellicht niet meer mogelijk. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren politieverhoor advocaat vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.