Nepadvocaat bij politieverhoor

Nepadvocaat bij politieverhoor

Op 19 september 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over het valselijk bekleden van een ambt.

Nepadvocaat bij politieverhoor

Aan de verdachte is het valselijk bekleden van een ambt ten laste gelegd. De verdachte heeft zich immers voorgedaan als advocaat, terwijl hij niet beëdigd is als (strafrecht)advocaat.

 

Verklaring van aanwezige verbalisant bij het politieverhoor

Uit de verklaring van de verbalisant blijkt het navolgende. Voor de verbalisant verscheen een verdachte, welke was uitgenodigd om een verklaring te komen afleggen over een door hem gepleegde bedreiging alsmede overtreding van de Wet wapens en munitie. De verdachte was in aanwezigheid van een man (dit is in deze zaak de verdachte). De verdachte werd toegelaten tot het politieverhoor. De verbalisant verklaart dat hij vrijwel direct na het stellen van de eerste vragen zag en hoorde dat de verdachte uit eigen beweging overleg voerde met de verdachte van de bedreiging en de overtreding van de Wet wapens en munitie. De verbalisant vroeg hierop of hij strafrechtadvocaat was, waarop de verdachte antwoordde, volgens de verbalisant: "Dat doen we er ook bij", waarop het politie verhoor werd voortgezet. Naar aanleiding van het gedrag is een onderzoek ingesteld en op de internetsite van de orde van advocaten staat de verdachte niet ingeschreven als advocaat.

 

Verklaring van de verdachte

Uit de verklaring van de verdachte blijkt het navolgende. De verdachte heeft verklaard dat hij inderdaad samen met de verdachte van bedreiging en overtreding van de Wet wapens en munitie een bezoek heeft gebracht aan het politiebureau, voor een politieverhoor. De verdachte verklaart mee te zijn gekomen om hem bij te staan tijdens dit politie verhoor. De verbalisant heeft vervolgens om legitimatie gevraagd, toen de verdachte dit niet kon geven is de verdachte aanwezig geweest bij het verhoor van de verdachte.

De verdachte verklaart dat hij weet dat alleen een advocaat een verdachte kan bijstaan tijdens het politieverhoor en dat hij geen advocaat is, maar een jurist. De verdachte heeft geen meestertitel. De verdachte verklaard dat hij op meerdere momenten aan de verbalisant had kunnen melden dat hij geen advocaat is, maar dat heeft hij nagelaten, omdat hij wist dat hij dan niet tijdens het verhoor iemand zou mogen bijstaan.

 

Standpunt van de Hoge Raad

Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde feit, door zich de toegang te verschaffen tot het politieverhoor van een persoon die als verdachte werd gehoord en aan die persoon tijdens dat verhoor bijstand te verlenen, terwijl hij niet beëdigd was als advocaat. De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak, wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zodat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw kan worden berecht en afgedaan.

 

Politieverhoor advocaat

Een ervaren advocaat kan u bijstaan vooraf, tijdens en na het politie verhoor. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren politieverhoor advocaat vrijblijvend contact met u op. Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.