Veroordeling oprollen hennepkwekerij door rechtbank Gelderland

Op 29 maart 2017 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak over het in strijd handelen met de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie, waarbij het politieverhoor centraal stond. 

Veroordeling voor drugs- en wapenbezit, doorzoeking woning geldt niet als politieverhoor volgens de rechtbank Gelderland

De verdachte stond in deze zaak terecht voor schending van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij grote hoeveelheden drugs in bezit had en al dan niet verhandelde. Daarnaast stond hij terecht voor het feit dat hij meerdere vuurwapens, een magazijn en kogelpatronen voorhanden gehad evenals airsoftwapens.

Op grond van de bewijsmiddelen werd het volgende vastgesteld, wat dan ook niet ter discussie stond. Verdachte heeft in zijn woning aanwezig gehad: 2.818 gram hennep, 11 kilogram speed/amfetamine, 453 gram cocaïne, 52 kilogram XTC/MDMA en 96,6 gram 2C-B.  De hennep heeft verdachte geteeld, bereid, bewerkt en aanwezig gehad in zijn tuin en woning. Daarnaast heeft de verdachte in zijn woning aanwezig gehad: twee vuurwapens, een magazijn bestemd voor één van de vuurwapens en 113 kogelpatronen. Deze verboden middelen zijn aangetroffen middels een huiszoeking door de politie.

 

Verweer politieverhoor advocaat

De politie is op 18 oktober 2016 twee keer bij verdachte binnengetreden, buiten zijn aanwezigheid. Voor de eerste binnentreding is een machtiging afgegeven.  De advocaat van de verdachte heeft aangegeven dat de doorzoeking onrechtmatig was, nu in de machtiging tot binnentreden niet uitdrukkelijk is bepaald dat het binnentreden dringend noodzakelijk is, eveneens blijkt niet buiten de machtiging dat een dringende noodzakelijkheid bestaat om buiten de aanwezigheid van verdachte binnen te treden in zijn woning.  rechtbank Gelderland volgt dit standpunt van de raadsman en stelt dat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim. De rechtbank verbindt hier echt geen rechtsgevolg aan, nu de dringende noodzaak duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Verdachte had immers afgezaagde stronken van de hennepplanten aanwezig in de tuin en er hing een hennepgeur rond de woning. Gelet hiero, afgewogen tegen de ernst van het vormverzuim, volstaat de rechtbank met de enkele constatering dat sprake is van een vormverzuim,  zonder een consequentie aan te verbinden.

Later op de dag is nogmaals onrechtmatig binnengetreden naar het oordeel van de politieverhoor advocaat van de verdachte. Er bestond toen immers geen toestemming, althans geen rechtmatige toestemming is verkregen om de woning te doorzoeken.  De rechtbank oordeelt dat de verdachte na het politieverhoor een toestemmingsformulier heeft getekend om binnen te treden in de woning.  In het formulier staat niet vermeld wat de woordelijke reactie is van de verdachte op de mededeling dat de politie zijn woning gaat doorzoeken. De verdachte heeft het formulier ondertekend nadat hij door de politie in een verhoor is gehoord over de aanwezigheid van hennepplanten in zijn woning. Hierdoor is de rechtbank van mening dat het voor verdachte voldoende duidelijk is geweest waarvoor hij toestemming gaf toen hij het formulier tekende.

Een verzoek tot het geven van toestemming voor een doorzoeking van de woning van een verdachte, is geen verhoor als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering. Het verzoek hoeft dan ook niet te worden gedaan wanneer de verdachte bijstand heeft van een politieverhoor advocaat of nadat hij afstand heeft gedaan van het recht op de aanwezigheid van een advocaat bij een verhoor. Dit geldt eveneens wanneer de verdachte reeds is verhoord door de politie en daarbij bijstand heeft gehad van een raadsman. De rechtbank komt al met al tot het oordeel dat de bevindingen van de doorzoekingen als bewijs kunnen worden meegenomen in de zaak.  De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en legt een gevangenisstraf op voor de duur van 42 maanden. Daarnaast worden de twee vuurwapens, het magazijn en de munitie aan het verkeer onttrokken.

Indien u zelf wordt verdacht van een soortgelijk, ernstig, delict, kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren advocaat. De advocaat verhoor weet, dankzij zijn of haar jarenlange ervaring welke stappen er moeten worden genomen om voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, te bereiken. Door het invullen van het contactformulier komt u gratis in contact met een ervaren advocaat die u kan bijstaan bij uw politieverhoor indien er bijvoorbeeld een hennepkwekerij is opgerold.