Consultatierecht voor het politieverhoor bij ontwikkelingsachterstand

De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte voor ontucht veroordeeld

Op 7 juli 2017 heeft de rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan in een zaak over ontucht, waarbij het consultatierecht voor het politieverhoor van de verdachte met een ontwikkelingsachterstand, centraal stond. 

Consultatierecht voor het politieverhoor bij ontwikkelingsachterstand

Aan de verdachte in deze zaak is ten laste gelegd dat hij, met het slachtoffer dat toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Deze handelingen bestonden uit tongzoenen en het betasten van het lichaam van het slachtoffer.

 

Verweer van de politieverhoor advocaat

De politieverhoor advocaat van de verdachte stelde zich op het standpunt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat er niet is voldaan aan de Salduz-voorwaarden. De advocaat geeft immers aan dat de verdachte bij zijn eerste politieverhoor geen bijstand van een advocaat heeft gehad, terwijl vaststaat dat de verdachte met een ontwikkelingsachterstand kampt. De advocaat van de verdachte stelt zich daarom op het standpunt dat er sprake is van een dusdanig ernstig vormverzuim, waardoor het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

 

Standpunt van de rechtbank naar aanleiding van het verweer van de advocaat

De rechtbank Oost-Brabant heeft het navolgende bepaald. Uit de bewijsstukken is gebleken dat aan de verdachte, voorafgaand aan zijn eerste politieverhoor, een brochure was verstrekt ten aanzien van rechten van verdachte voor volwassen. Daarnaast is hij meerdere malen op zijn recht op consultatiebijstand gewezen. De verdachte heeft allereerst aangegeven een advocaat te willen consulteren. Tijdens zijn voorgeleiding in verband met zijn aanhouding heeft hij daarentegen aangegeven geen advocaat te willen consulteren. Verdachte is vervolgens, voor het politieverhoor, op zijn zwijgrecht gewezen. Uit het politieverhoor zijn geen omstandigheden gebleken waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte de vragen van het verhoor niet begreep, dan wel dat hij op enige andere wijze tijdens het politieverhoor werd gehinderd door zijn vastgestelde ontwikkelingsachterstand. De rechtbank Oost-Brabant heeft dan ook geen omstandigheden vastgesteld waaruit blijkt dat er sprake is van een vormverzuim.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de verklaring van de verdachte, welke is afgelegd tijdens het politieverhoor, als bewijsmiddel kan worden gebruikt aangezien er geen sprake is geweest van een vormverzuim tijdens het verhoor van de verdachte, in tegenstelling tot het standpunt van de advocaat van de verdachte. Gelet op deze verklaring en de verklaring van het slachtoffer acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte, op 21-jarige leeftijd, een 14-jarig meisje heeft gezoend en betast. De rechtbank heeft vervolgens onderzocht of deze handelingen van de verdachte als ontuchtig moeten worden aangemerkt. Deze vraag werd door de rechtbank bevestigend beantwoord.

 

Strafoplegging

De rechtbank stelt zich de vraag of het volwassenenrecht of het jeugdrecht moet worden toegepast. Op grond van het Wetboek van Strafrecht bestaat er de mogelijkheid om het jeugdstrafrecht toe te passen op jongeren met de leeftijd van 18-23 jaar, indien de rechter daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van de verdachte of gezien de omstandigheden waaronder het feit is begaan. De rechtbank is, met de Officier van Justitie, de politieverhoor advocaat en de reclassering van mening dat de persoonlijkheid van de verdachte aanleiding geeft tot toepassing van het jeugdstrafrecht.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met een 14-jarig meisje, terwijl verdachte 21 jaar was. De rechtbank legt aan de verdachte een taakstraf op in de vorm van een werkstraf voor de duur van 40 dagen, te vervangen voor 10 dagen jeugddetentie en de rechtbank bepaalt dat de verdachte een schadevergoeding moet betalen van € 556,83, te vervagen voor 10 dagen jeugddetentie.

 

Politieverhoor advocaat

Indien u verdacht wordt van een soortgelijk delict, kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren politieverhoor advocaat. De advocaat zal u goed voorbereiden op wat u te wachten staat tijdens het verhoor en zal ook aanwezig zijn tijdens het verhoor. Op deze wijze zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u worden bereikt. Door het invullen van het contactformulier komt u geheel vrijblijvend en gratis in contact met een ervaren advocaat voor politieverhoren.