Veroordeling handel in harddrugs door de Hoge Raad

Op 6 september 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over de handel in harddrugs, waarbij de vraag werd gesteld vanaf wanneer een advocaat aanwezig mag zijn bij het politieverhoor.

Recht op bijstand advocaat tijdens politieverhoor geldt voor verhoren na 22 december 2015 volgens Hoge Raad

Verdachte in deze zaak is in eerste aanleg veroordeeld voor het tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk invoeren van 40,5 kilogram heroïne in Nederland.

 

Verweer politieverhoor advocaat

De politieverhoor advocaat van de verdachte bepleit dat er sprake is van ernstige en onherstelbare vormverzuimen, die dienen te leiden tot uitsluiting van bewijs. De raadsman oordeelt hiertoe als volgt. Volgens rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dient de verdachte naast het recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan het verhoor, ook wel het consultatierecht genoemd, eveneens recht te hebben op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor, om het recht op een eerlijk proces te waarborgen. In deze zaak is dat niet gebeurd, waardoor er in strijd is gehandeld met deze bepaling en dient al het uit de verhoren van de verdachte verkregen bewijs te worden uitgesloten.

Dat een verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor bij de politie is neergelegd in een arrest van de Hoge Raad van 22 december 2015. De Hoge Raad stelt in deze zaak de vraag vanaf wanneer dit recht geldt. Allereerst haalt de Hoge Raad aan dat de aangescherpte regels omtrent bijstand van een advocaat bij een politieverhoor niet met terugwerkende kracht gelden. Dat een aangehouden verdachte het recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor door de politie, geldt voor toekomstige gevallen. Oftewel, in gevallen na 22 december 2015. Daarnaast bepaald het arrest dat bewijsuitsluiting niet plaatsvindt indien een soortgelijke zaak zich voordoet in de periode van 22 december 2015 tot 1 maart 2016. Het verhoor van de verdachte heeft plaatsgevonden voor deze datum, waardoor de uitkomsten ervan niet voor bewijsuitsluiting in aanmerking komen. De Hoge Raad verwerpt dan ook het beroep.

Een  politieverhoor advocaat kan u bijstaan voor en tijdens uw politieverhoor. Een advocaat van ons kantoor heeft jarenlange ervaring waardoor hij of zij als geen ander weet wat de beste weg is naar een zo gunstige mogelijke uitspraak voor u, als verdachte. Indien u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat voor politieverhoren gratis contact met u opnemen over uw zaak, over bijvoorbeeld harddrugs. De raadsman zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken. Wij werken landelijk en tevens op basis van pro-deo.