Bedreiging ambtenaar in functie tijdens politieverhoor

Bedreiging ambtenaar in functie tijdens politieverhoor

Op 4 augustus heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak over bedreiging tijdens het politieverhoor.

Bedreiging ambtenaar in functie tijdens politieverhoor

De verdachte in deze zaak stond voor de rechtbank Gelderland terecht voor meerdere strafbare feiten, zoals meerdere diefstallen, heling en bedreigingen. Eén van de bedreigingen vond plaats tijdens een politieverhoor en is daarom opvallend te noemen. Dit ten laste gelegde feit zal hieronder verder worden uitgewerkt.

De verdachte werd er derhalve van verdacht dat hij twee slachtoffers, beiden politieambtenaar, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of zware mishandeling, door dreigende woorden uit te spreken.

 

Wat blijkt uit het dossier ten aanzien van de bedreiging?

Uit dossierstukken is het navolgende gebleken. Tijdens een politieverhoor heeft de verdachte gezegd dat hij heel boos is op de politieagenten die de vrijdag ervoor bij zijn moeder langs zijn geweest en haar bang hebben gemaakt. De politie was bij de moeder van de verdachte aan de deur geweest omdat de verdachte zich bij de politie zou melden, maar dit niet had gedaan. Op het moment dat de politie voor de deur stond was de verdachte met zijn moeder aan het bellen. Hierop gaf de moeder van de verdachte de telefoon aan hem, zodat hij met de politieman kon spreken.  De politieman zei aan de telefoon dat hij net zolang bij zijn moeder langs zou gaan totdat de verdachte zich zou melden, aldus de verdachte. Tijdens het politieverhoor gaf de verdachte aan dat hij de politieagent verrot zou slaan als hij hem zou zijen. Wanneer de desbetreffende politieagent hem zou verhoren zou hij een pen pakken en die keihard in zijn nek steken. Een verbalisant hoorde de verdachte tijdens het politieverhoor zeggen dat hij die agent dood zou maken en dat het hem niets zou schelen als hij daarvoor 12 jaar zou moeten vastzitten. Dit werd door de verdachte geroepen met luide stem.

De verbalisant heeft aangegeven zich niet prettig te voelen bij de uitlatingen van de verdachte. De wijze waarop de verdachte zich gedroeg, het spreken met stemverheffing en de boosheid gaven haar tijdens het politieverhoor een unheimisch gevoel. De verbalisant hoorde de verdachte, tijdens het verhoor, zeggen dat hij helemaal gek werd in zijn hoofd.

Het slachtoffer, de politieagent die aan de deur bij de moeder van de verdachte is geweest, geeft aan zich door de uitlatingen van de verdachte ernstig bedreigd te voelen en hij is bang dat de verdachte zijn bedreiging werkelijk ten uitvoer zal brengen. De politieagent stelt dat de verdachte onberekenbaar is. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij heel boos werd toen de politieagent bij zijn moeder aan de deur was en telefonisch tegen hem zei dat ze zijn moeder zouden blijven lastigvallen. Hij heeft tevens verklaard dat hij zich niet meer kan herinneren wat hij heeft gezegd. Gezien het bovenstaande en de bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging van een politieambtenaar. Ook acht de rechtbank de overige ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

 

Standpunt van de advocaat en strafoplegging rechtbank

De advocaat heeft ter terechtzitting verzocht om een lage voorwaardelijke straf op te leggen, gezien het feit dat de verdachte klinisch zal worden behandeld voor minimaal 12 maanden. De rechtbank volgt het standpunt van de advocaat van verdachte en legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 6 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren. Daarnaast werd bepaald dat de verdachte zich klinisch moet laten behandelen.

 

Advocaat tijdens politieverhoor

In deze zaak is de verdachte (onder andere) veroordeeld voor bedreiging van een ambtenaar in functie, tijdens het politieverhoor. U heeft, als verdachte van bijvoorbeeld bedreiging, recht op bijstand van een advocaat voorafgaand en tijdens het politieverhoor. De advocaat kan u goed voorbereiden op wat u te wachten staat en kan, tijdens het politieverhoor, ingrijpen wanneer u iets zegt wat in uw nadeel kan werken, zoals in bovengenoemde zaak is gebeurd. Oftewel, bijstand van een advocaat voor of tijdens het politieverhoor zal er voor zorgen dat een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u wordt bereikt. Indien u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat voor politieverhoor gratis contact met u opnemen over uw strafzaak. Wij werken landelijk en op basis van pro deo.