Niet-aangehouden verdachte heeft geen consultatierecht voor politieverhoor

Niet-aangehouden verdachte heeft geen consultatierecht voor politieverhoor

Op 2 augustus 2017 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak waarbij het consultatierecht van een niet-aangehouden verdachte een rol speelt.

Niet-aangehouden verdachte heeft geen consultatierecht voor politieverhoor

Aan de verdachte is in deze zaak tenlastegelegd dat hij meermalen zijn dochter, die de leeftijd van twaalf jaren nog niet maar die van zestien had bereikt, heeft verkracht. Daarnaast werd aan verdachte ten laste gelegd dat hij meermalen ontuchtige handelingen heeft verricht met hetzelfde slachtoffer.

 

Verweer politieverhoor advocaat van de verdachte

De politieverhoor advocaat van de verdachte heeft aangevoerd dat de door de verdachte afgelegde verklaring bij de politie niet voor bewijs kan worden gebruikt. De advocaat heeft hiertoe aangevoerd dat de verdachte geen adequate bijstand heeft gehad voor aanvang van het politieverhoor. De raadsman geeft aan dat de verdachte ten tijde van het eerste politieverhoor weliswaar nog niet was aangehouden, maar zijn situatie was volgens de advocaat vergelijkbaar met die van een aangehouden verdachte, zodat hij recht op consultatiebijstand (recht op bijstand van een advocaat voor aanvang van het politieverhoor) had. Dit levert volgens de politieverhoor advocaat een vormverzuim op, waardoor het verhoor moet worden uitgesloten van bewijs.

Daarnaast heeft de raadsman aangevoerd dat de afgelegde verklaring tijdens het verhoor van het bewijs moet worden uitgesloten, omdat de verdachte zijn verklaring onder druk van zijn vrouw heeft afgelegd en daarom niet betrouwbaar is.

 

Standpunt van de rechtbank Rotterdam

De rechtbank haalt aan dat de Hoge Raad in rechtspraak heeft bepaald dat de politie een aangehouden verdachte de gelegenheid moet bieden om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen, maar dat deze regel niet zonder meer geldt voor niet-aangehouden verdachten. De rechtbank oordeelt dat de verdachte zichzelf heeft gemeld bij de politie, voor een verhoor, en dat hij vrijwillig een verklaring heeft afgelegd. Op dat moment was de verdachte niet aangehouden op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, de verdachte is dus in de gelegenheid geweest om voorafgaand aan zijn melding en zijn verhoor een advocaat in te schakelen. De rechtbank merkt op dat ook is gebleken dat de verdachte dit heeft gedaan. Tijdens het verhoor heeft de verdachte immers verklaard dat hij voorafgaand aan het verhoor contact heeft gehad met zijn politieverhoor advocaat en heeft overlegd over zijn voorgenomen melding. Van enig vormverzuim is dan ook, volgens de rechtbank, geen sprake.

Ook het andere verweer slaagt niet. Uit de stukken is gebleken dat de vrouw van de verdachte en schoonzus druk hebben uitgeoefend op de verdachte om naar de politie te gaan, maar er is niet gebleken dat de verdachte onder invloed van die druk een onjuiste verklaring heeft afgelegd. Uit de verklaringen van de verdachte kan worden afgeleid dat hij heeft verklaard uit gewetenswroeging. Tijdens een later verhoor heeft de verdachte verklaard: ‘Ik heb alles gezegd wat ik moest zeggen.’ De rechtbank beschouwt die verklaring als een bevestiging van de eerder afgelegde verklaring. De verklaringen worden dan ook niet uitgesloten van het bewijs. Al met al komt de rechtbank tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit en legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 36 maanden.

 

Politieverhoor advocaat in soortgelijke zaken

Een politieverhoor advocaat weet, dankzij zijn of haar jarenlange ervaring, als geen ander de weg naar een zo gunstig mogelijke uitspraak voor u, als verdachte. De advocaat zal, indien u wordt verdacht van verkrachting of ontucht, een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken. Zaken zoals deze zijn vaak emotioneel beladen, het is dan niet onverstandig om bijstand te hebben van een ervaren raadsman. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor politieverhoren vrijblijvend en gratis contact met u op over uw strafzaak.Wij werken op basis van pro-deo.