Politieverhoor verlaten plaats ongeval en advocaat

Advocaat bij politieverhoor over verlaten plaats ongeval

Heeft u de plaats van het ongeval verlaten en heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor? Bent u op het bevestigende antwoord op de vraag of alles goed ging met het slachtoffer doorgereden en wordt u nu alsnog verdacht?

Verlaten plaats ongeval

Indien u betrokken bent, of indien er door uw gedragingen een verkeersongeval is veroorzaakt, is het verboden de plaats van het ongeval te verlaten op grond van de Wegenverkeerswet 1994. Deze bepaling geldt niet alleen voor bestuurders, maar voor alle weggebruikers. Aan de hand van deze wet moet u wetenschap of een redelijk vermoeden hebben gehad dat de ander is gedood, letsel heeft opgelopen of schade heeft opgelopen. In bepaalde  gevallen bent u niet strafbaar, bijvoorbeeld als u voldoende gelegenheid heeft geboden uw identiteit bekend te maken en die van de (registratie) van een motorvoertuig. Ook als u zich binnen twaalf uren alsnog vrijwillig meldt bij de politie (dus voordat de politie in de gaten heeft wie de veroorzaker was en u daarvan op de hoogte was) kan dit strafbaarheid opheffen.

Een advocaat zal juridisch voor u uitzoeken of hier inderdaad sprake van is. Wellicht heeft u na het ongeval aan het slachtoffer gevraagd of alles in orde was en zei het slachtoffer dat alles in orde was. En heeft het slachtoffer later bij de politie ineens verklaard dat u de plaats van het ongeval zou hebben verlaten? En moest u wel redelijkerwijs vermoeden dat er schade of letsel was ontstaan? Dat zijn niet altijd (juridisch) eenvoudig te beantwoorden vragen.

 

Forse straffen

Het verlaten van de plaats van het ongeval kan de eerlijke rechtsgang en de schadeafhandeling in gevaar brengen. De Officier van Justitie bestraft dit strafbare feit dan ook zwaar. Zo zal de officier een stevige werkstraf eisen, wat leidt tot een aantekening in uw justitiële documentatie (strafblad), wat nadelige gevolgen kan hebben voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Wet beperking taakstraffen zorgt er daarnaast voor dat de Officier van Justitie een gevangenisstraf zal eisen indien u in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan het incident al een taakstraf opgelegd heeft gekregen.

 

Politieverhoor voor verlaten plaats ongeval met bijstand advocaat

Indien u verdacht wordt van het verlaten van de plaats van een ongeval zal u daartoe vaak een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor. Tijdens het politieverhoor komt er regelmatig druk te staan op verdachten, doordat ze bijvoorbeeld voor de eerste keer in aanraking met politie komen of omdat ze bang zijn voor de nadelige gevolgen van een eventueel strafblad. Een advocaat van ons kantoor zal u goed voorbereiden op het politieverhoor. U heeft als verdachte het recht om te zwijgen tijdens het politieverhoor, dit wordt in het strafrecht ook wel cautie genoemd. Houd er rekening mee dat er soms conclusies worden getrokken wanneer u zich hierop beroept, bijvoorbeeld wanneer u een vraag wordt gesteld waar een simpel antwoord op te geven is. De advocaat zal u advies geven over of het in uw geval wel of niet gunstig is om u te beroepen op het zwijgrecht.

Sinds 1 maart 2016 kunt u zich ook tijdens het politieverhoor laten bijstaan door een advocaat. Ondanks dat pressie tijdens het politieverhoor in het Wetboek van Strafvordering is verboden, worden er door de politie regelmatig sturende vragen gesteld aan verdachten en oefent de politie soms (ongeoorloofde) druk uit op verdachten. Dit kan er toe leiden dat u antwoorden geeft die in het nadeel van uw zaak zijn. De aanwezigheid van een advocaat kan er voor zorgen dat de politie deze druk en sturende vragen vermindert, of zelfs achterwege laat. In het geval dat het toch gebeurd zal de advocaat hier verweer tegen voeren. Wijs de mogelijkheid van aanwezigheid van een advocaat bij uw verhoor dan ook niet af zonder eerst contact te hebben gehad met een advocaat van ons kantoor.

 

Naar de rechter voor het verlaten plaats ongeval na het verhoor

De Officier van Justitie heeft de mogelijkheid de zaak na het politieverhoor zelf af te doen middels een TOM-zitting waarbij een transactievoorstel wordt uitgevaardigd of door een OM-zitting waarbij een strafbeschikking wordt voorgesteld. Bij het verlaten van de plaats van het ongeval bestaat deze mogelijkheid van afdoening meestal niet. De kans is dus groot dat u een dagvaarding ontvangt om voor de rechter te verschijnen. in de rechtszaal krijgt u, als verdachte, de mogelijkheid om een verweer te voeren. Een advocaat van ons kantoor heeft jarenlange ervaring in zaken omtrent het verlaten van de plaats van het ongeval en weet aan de hand van uw processtukken als geen ander een goed, sterk juridisch verweer te vormen. Indien u zich laat bijstaan door een advocaat van ons kantoor staat u er in de rechtbank dus niet alleen voor.

 

Bijstand advocaat in uw zaak over verlaten plaats ongeval

Tijdens, voor-  of na het politieverhoor en bij de rechter kunt u zich laten bijstaan door een advocaat van ons kantoor. Deze advocaat heeft dankzij zijn of haar jarenlange ervaring een goed beeld van uw kansen en mogelijkheden en zal u adviseren over wat u te wachten staat en wat u het beste kunt doen. Door een goed verweer van uw advocaat bereiken wij vaak een lage straf en regelmatig vrijspraak.

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat van ons kantoor om uw strafzaak direct te bespreken

Direct Contact met Advocaat voor uw Politieverhoor over verlaten plaats ongeval

Gratis & vrijblijvend gesprek


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Tips voor uw verhoor

Laat u niet van de wijs brengen bij het politieverhoor

 • Luister goed naar de vraag
 • Als u het niet weet, zeg dat 
 • Ga niet zomaar zaken verzinnen 
 • Lees uw verklaring altijd rustig door
 • Teken alleen als u het er 100% mee eens bent
 • Als het niet klopt wat er staat, sta dan op wijziging
 • Als men dat weigert: Weiger dan te tekenen 
 • Bij twijfel, breek het verhoor af en vraag om uw advocaat
 • Neem altijd contact op met een advocaat voor uw verhoor (klik hier)

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (131 beoordelingen)
 • Complimenten voor de transparante en prettige manier waarop hij mij heeft bijgestaan ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
 • Deze advocaat kan ik ieder aanbevelen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
meer beoordelingen

Actualiteit Politieverhoor verlaten plaats ongeval

Auteur

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.